Cardinal Cupich (Karen Callaway/Chicago Catholic)

Mjera nadbiskupije u Chicagu kojom se zahtijeva od katolika da nose masku u crkvi ako ne mogu pružiti dokaz o cijepljenju, čini se, u potpunoj je suprotnosti sa stavom koji je zauzeo nadbiskup te iste nadbiskupije, kardinal Blaise Cupich o dostojnosti primanja Svete pričesti .

Na primjer, čini se da utjecajni kardinal misli kako bi bilo užasno stvoriti dojam da neki ljudi nisu dobrodošli u crkvu. Ali nije li to dojam koji stvara nadbiskupijska politika u Chicagu? I primijetite da u Chicagu nadbiskupija nameće ograničenja koja niti vlada ne nameće. Na temelju čega? Postavlja li se nadbiskupija kao javnozdravstveno tijelo?

No, krenimo malo dalje s ovim pitanjem i pogledajmo kako je Crkva općenito odgovorila na epidemiju COVID-a. Ovih dana slušamo kako pojedini biskupi govore kako bi bilo pogrešno uskratiti Euharistiju bilo kome. No, prošle godine biskupi su uskratili Euharistiju svima!

Da, ali mogli biste reći da su biskupi imali važan razlog zatvaranja crkava i isključenja pristupa sakramentima. Pokušavali su sve održati zdravima.

U redu. Ostavimo po strani znanstvene argumente i pitanje jesu li ove ekstremne mjere bile potrebne. Poanta zaključavanja bila je da ljudi budu zdravi. Ali poanta “euharistijske koherentnosti” – poanta uskraćivanja Euharistije ljudima u očitom stanju teškog grijeha – jest održavati ljude duhovno zdravima. A nije li to prva dužnost pastira Crkve?

Svakako, mogli biste reći da je cijeli svijet lako razumio zašto biskupi zatvaraju crkve u vrijeme pandemije, te da svijet ne bi ispravno razumio zašto Crkva uskraćuje Euharistiju nekome tko podržava ubijanje nerođenih. Ali, ne govorite li mi onda da bi biskupi trebali poduzimati samo akcije koje sekularni svijet može razumjeti?

Da, priznajem da svjetovni svijet ne razumije crkveno učenje o svetosti života i svetosti Euharistije. Što se toga tiče, sekularni svijet ne shvaća ni prirodu duhovne misije Crkve. Ali to nije razlog da vođe Crkve šute o tome. Upravo suprotno, to i jest razlog obrazloženja za dokument koji američki biskupi pripremaju o dostojnosti primanje Svete pričesti, a na veliko će utjecati na one javne ličnosti koji aktivno podržavaju pravo na pobačaj.

Izvor