Dana 25.travnja, naša župa dobila je novog člana. Krštena je .Kiara-Ana, kćer Anđela i Nike Medak.

Roditeljima čestitamo,a Kiari-Ani  želimo obilje Božjeg blagoslova

Dana 5.travnja, naša župa dobila je novog člana. Krštena je .Mia, kćer Tonija Ćope i Lorene Šunjić.

Roditeljima čestitamo,a Mii želimo obilje Božjeg blagoslova

Dana 13.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Kršten je .Ante Oršulić,sin Anđelka i Antee.

Roditeljima čestitamo,a Anti želimo obilje Božjeg blagoslova

 

Dana 06.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Luka Prusac, sin Liberana i Barbare.

Roditeljima čestitamo,a Luki želimo obilje Božjeg blagoslova

Dana 05.prosinca, naša župa dobila je novog člana. Krštena je .Rita Vlatković, kćer Tomislava i Maje.

Roditeljima čestitamo,a Riti želimo obilje Božjeg blagoslova

U subotu 14.11.2020 godine sakrament svete ženidbe sklopili su Tomislav Šanta i Kata Dugandžić. 

U nedjelju 05.srpnja, naša župa dobila je novog člana. Krštena je Iris Dugandžić,kćer Miše i Marije.

Roditeljima čestitamo,a Iris želimo obilje Božjeg blagoslova!

U nedjelju 21.lipnja naša župa dobla je novog člana. Kršten je Filip Jerković,sin Frane i Marine.

Roditeljima čestitamo,a Filipu želimo obilje Božjeg blagoslova!

U nedjelju 17.svibnja naša župa dobla je novog člana. Kršten je Franko Vladimir,sin Branimira i Renate.

Roditeljima čestitamo,a Franku želimo obilje Božjeg blagoslova!

-U nedjelju 27.listopada naša župa dobla je novog člana. Krštena je Anđela Leona Marević,kći Jure i Ankice.

Roditeljima čestitamo,a Anđeli Leoni želimo obilje Božjeg blagoslova!