Dana 02.listopada, naša župa dobila je novog člana. Krštena je Dorotea Oršulić, kćer Alena i Tine.

Roditeljima čestitamo,a Dorotei  želimo obilje Božjeg blagoslova.

Dana 26.lipnja,2022 godine naša župa dobila je novog člana. Kršten je Marino, sin Miše i Marije Dugandžić .

Roditeljima čestitamo,a Marinu želimo obilje Božjeg blagoslova.

Dana 16.siječnja,2022 godine naša župa dobila je novog člana. Kršten je Anton, sin Hrvoje i Ivane Dugandžić .

Roditeljima čestitamo,a Antonu želimo obilje Božjeg blagoslova.

-Dana 07.listopada, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Ante, sin Josipa i Matee Dugandžić .

Roditeljima čestitamo,a Anti  želimo obilje Božjeg blagoslova.

U petak 27.08.2021 godine sakrament svete ženidbe sklopili su Ivan Erak i Meri Vlahović.

-Dana 29.kolovoza, naša župa dobila je novog člana. Kršten je Šimun, sin Marka i Jelene Medak .

Roditeljima čestitamo,a Šimunu  želimo obilje Božjeg blagoslova.