Filip Jelavić,1935

Sahrana pokojnika biti će u četvrtak 21.travnja,2022.godine u 09.00 sati na groblju svetog Roka u Kominu.