"Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati."

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Čovjek odgovori:»Žena koju si stavio uza me – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Zanimljiva je ta ljudska psihologija. Vidimo to ods prvih dana svijeta. Odgovori su ovo Adama i Eve na pitanje koje im Bog postavlja o jedenju jabuke. Uvijek je netko drugi kriv. Ako ne sto posto,onda bar malo. Nikada mi nismo krivi sami. Međutim,kada malo bolje pogledamo, za veliku većinu vlastitih propusta, krivica je na nama samima. Svaka krivnja ostavlja i posljedice. Manje ili veće, ali ih ostavlja. Isto tako je i sa našom duhovnom stranom. Gomilanje grijeha ostavlja posljedice. Iako se ponekad čine ti grijesi bezazleni, s vremenom ih se nakupi i postaju ozbiljne prepreka u našem duhovnom rastu. Da ne govorimo o ozbiljnim grijesima u koje čovjek zna upasti. Bog, znajući unaprijed što će čovjeka mučiti i na koje načine će Zlo čovjeka nastojati…


1 2 903