Prenosimo danas šprancu pisma koje vjernici mogu uputiti svima, bilo državnim tijelima, privatnim institucijama ili poslodavcima, koje je biskupija u Coloradu pripremila za one koji traže izuzeće od cijepljenja protiv COVID-a, pri tom se pozivajući na pravo koje im omogućava Američki ustav.
Pismo kratko i jasno daje obrazloženje pa smatramo kako bi sam sadržaj mogao biti od koristi vjernicima u Hrvatskoj te njihovim župnicima i biskupima.

*****

[IME i PREZIME] je kršteni katolik koji traži vjersko izuzeće od zahtjeva za cijepljenje. Ovo pismo objašnjava kako učenje Katoličke Crkve može potaknuti pojedine katolike, uključujući [navedeno ime], da odbiju određena cjepiva.

Katolička Crkva uči da neka osoba može odbiti medicinsku intervenciju, uključujući cijepljenje, ako njezina savjest tako prosudi. Iako Katolička Crkva ne zabranjuje uporabu većine cjepiva i općenito ih potiče radi očuvanja osobnog i javnog zdravlja, sljedeća mjerodavna crkvena učenja pokazuju načelnu vjersku osnovu na kojoj katolik može odlučiti da bi trebao odbiti određena cjepiva:

  • Cijepljenje u načelu nije moralno obvezno pa mora biti dobrovoljno. [1]
  • Postoji moralna dužnost odbiti upotrebu medicinskih proizvoda, uključujući određena cjepiva, koja su stvorena korištenjem linija ljudskih stanica dobivenih pobačajem; međutim, dopušteno je koristiti takva cjepiva samo pod posebnim uvjetima- ako ne postoje druge alternative i namjera je očuvanje života. [2]
  • Procjenu osobe o tome jesu li koristi od medicinske intervencije nadmašile neželjene nuspojave treba poštivati ​​ako nisu u suprotnosti s autoritativnim katoličkim moralnim učenjima. [3]
  • Od osobe se moralno traži da posluša svoju savjest. [4]

Katolik može ocijeniti pogrešnim primanje određenih cjepiva iz različitih razloga koji su u skladu s tim učenjima, a mjerodavna Crkva nigdje ne uči katolike da ih univerzalno obvezuje primanje bilo kakvog cjepiva. Pojedini katolik može se pozvati na učenje Crkve kako bi odbio cjepivo kod kojeg su korištene stanične linije izvedene pobačajem u bilo kojoj fazi stvaranja cjepiva. Općenitije, katolik bi mogao odbiti cjepivo na temelju crkvenog učenja o terapijskoj proporcionalnosti. Terapijska proporcionalnost je procjena je li korist od medicinske intervencije veća od neželjenih nuspojava i tereta u svjetlu integralnog dobra osobe, uključujući duhovna, psihološka i tjelesna dobra. [5] Procjenu terapijske proporcionalnosti mora donijeti osoba koja je potencijalni primatelj intervencije, [6] ne tijela za javno zdravstvo ili drugi pojedinci koji bi mogli prosuditi drugačije u vlastitim situacijama.

Katolički biskupi Colorada potvrdili su to u dva pisma od 14. prosinca 2020. i 17. ožujka 2021. o cjepivima protiv COVID-19, navodeći:

“Biskupi Colorada potvrđuju da je upotreba nekih cjepiva protiv COVID-19 moralno prihvatljiva pod određenim okolnostima… Međutim, ako pojedinci imaju ozbiljne moralne zamjerke ili zdravstvenu zabrinutost zbog cjepiva, društvo i vlada trebaju poštivati ​​tu zabrinutost i te osobe ne bi trebali prisiljavati na cijepljenje, suprotno njihovoj savjesti. Vlada ne bi trebala nametati cjepiva protiv COVID-19 svojim građanima. “[7]

Cijepljenje nije univerzalna obveza i osoba se mora pokoravati vlastitoj savjesti. Stoga, ako katolik dođe do informirane presude da ne bi trebao primiti cjepivo, tada Katolička Crkva zahtijeva da se osoba pridržava ove presude savjesti i odbije cjepivo. Katekizam je jasan: „Čovjek ima pravo djelovati po savjesti i u slobodi tako da osobno donosi moralne odluke. ‘Ne smije se prisiljavati da djeluje protivno svojoj savjesti. Niti ga se smije spriječiti da postupa po svojoj savjesti, osobito u vjerskim pitanjima. ‘”[8]

S poštovanjem,

[Ime i titula župnika]

Izvor


 

[1] Kongregacija za nauk vjere (CDF), “Bilješka o moralu uporabe nekih cjepiva protiv COVID-19”, 17. prosinca 2020., br. 5: “Istodobno, praktični razlozi pokazuju da cijepljenje u pravilu nije moralna obveza te da stoga mora biti dobrovoljno.”

[2] Vidjeti Papinsku akademiju za život, „Moralna razmišljanja o cjepivima pripremljenim iz stanica dobivenih iz pobačenih ljudskih plodova“, 9. lipnja 2005.; Kongregacija za nauk vjere, Uputstvo Dignitas personae, 2008., nn. 34-35; Kongregacija za nauk vjere, “Bilješka o moralu korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19”, br. 1-3. Kad postoji dovoljno ozbiljan razlog za uporabu proizvoda, a nema razumne alternative, Katolička Crkva uči da je dopušteno koristiti proizvod s nemoralnim izvorima pod protestom. U svakom slučaju, bez obzira koristi li se proizvod ili ne, Katolička Crkva uči da svi moraju učiniti svoje neprihvaćanje poznatim i zahtijevaju razvoj jednakih ili boljih proizvoda korištenjem biološkog materijala koji ne dolazi od pobačaja.

[3] Vidjeti Konferencija katoličkih biskupa Sjedinjenih Država (USCCB), Etičke i vjerske direktive za katoličke zdravstvene usluge, 6. izd. (Washington, DC: USCCB Publishing, 2018.), n. 28. U daljnjem tekstu “ERD -ovi”.

[4] “Čovjek uvijek mora poslušati određeni sud svoje savjesti. Kad bi namjerno djelovao protiv toga, sam bi sebe osudio… ”Katekizam Katoličke Crkve (Vatikanski grad: Libreria Editrice Vaticana, 1993.), www.vatican.va, n. 1790. U daljnjem tekstu “CCC”.

[5] Vidi ERD -ove, nn. 32-33; nn. 56-57; Treći dio, Uvod, par. 2; Peti dio, Uvod, par. 3.

[6] Vidi ERD -ove, nn. 56-57 (prikaz, stručni). Obje ove direktive navode da je proporcionalnost medicinskih intervencija uspostavljena “po procjeni pacijenta”.

[7] Pismo vjernicima od biskupa u Coloradu o cjepivima protiv Covid-19. Katolička konferencija u Coloradu. (2020., 15. prosinca). https://cocatholicconference.org/a-letter-to-the-faithful-from-the-colorado-bishops-on-covid-19-vaccines/.

[8] CCC, br. 1782, citirajući Drugi vatikanski koncil, Dignitatis humanae, 7. prosinca 1965., n. 3.