Foto: Fah (Fotomontaža: Narod.hr)

Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu u predmetu „Dugine obitelji protiv Vigilare“ te je zbog „bitne povrede odredaba parničnog postupka“ i zbog „mogućnosti povrede prava na pošteno suđenje“, vratio predmet na ponovno suđenje pred novim sudcem.

Nakon presude Županijskog suda u Zagrebu od 8.1.2021. kojom je nepravomoćeno utvrđeno da je Vigilare „diskriminirao, poticao na diskriminaciju i uznemiravao LGBTIQ osobe i njihove obitelji“, udruga je podnijela žalbu koja je, nakon iznošenja dokaza o pristranosti sutkinje, proglašena osnovanom.

Vigilare je iznio brojne dokaze koji pokazuju da se sutkinja Sandra Artuković Kunšt u svojem javnom djelovanju nesporno i snažno svrstala na stranu lgbt ideologije koju promiče udruga Dugine obitelji.

Tome u prilog istaknuto je da je dotična sutkinja:

  • sudjelovala na lgbt konferenciji u Bruxellesu 2014., kada je kritizirala održani referendum o braku te je, između ostalog, izjavila „da se definicija braka na silu ugurala u Ustav…“;
  • kao bivša zamjenica ministra pravosuđa (Orsata Miljenića) sudjelovala na homoseksualnoj paradi u Amsterdamu 2012.;
  • sudjelovala na paradi u Zagrebu i Splitu 2014. čime je javno iskazala podršku tim događajima;
  • svoju ideološku pristranost pokazala, među ostalim, i u intervjuu Jutarnjem listu od 5. 8. 2013. u kojem je navela: „Anarhizam je uvijek bio moje političko opredjeljenje. Ne znam koliko je sad dobro reći (smijeh). Anarhizam i feminizam me obilježavaju.“.

Prema Zakonu o parničnom postupku, sudac ne može obavljati svoju sudačku dužnost ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost (čl. 71).

Vigilare vjeruje da će se u ponovnom suđenju poštivati zakonske odredbe i pravo na pošteno suđenje, kao jedno od osnovnih stečevina pravne države, te će učiniti sve da obrani neka od osnovnih prava čovjeka – pravo na slobodu govora i slobodu vjeroispovijesti, priopćeno je iz udruge.

Dugine obitelji tuži Vigilare na temelju Zakona o suzbijanju diskriminacije zbog navodne diskriminacije homoseksualnih osoba internetskom prosvjednom peticijom pod nazivom „Stop homo-propagandi državne televizije: Zaustavimo fake duge, zaštitimo djecu i obitelji“ koja je bila usmjerena protiv Hrvatske Radio Televizije (HTV 3) koja je 2. svibnja 2020. u 11.50 sati emitirala kontroverzni homoseksualni ‘dokumentarni film za djecu’ „Janina dugina obitelj“.

Peticija je bila izuzetno uspješna te ju je potpisalo preko 13.700 građana čije je prosvjedne dopise primila državna televizija.

Udruga Dugine obitelji smatra da jezik i razlog peticije diskriminira ljude koje ona predstavlja.

Vigilare je silno iznenađen da je ovakav slučaj uopće završio na sudu, jer stvara vrlo opasan presedan i šalje vrlo zabrinjavajuće poruke hrvatskom društvu.

Izvor: narod.hr