Slavimo danas svetog Liberana. Biskup je to bio u počecima širenja Crkve. Posebno se štuje u našem Neretvanskom dekanatu i dijelu Pelješca. Jutros smo ga i mi proslavili svetom misom u crkvi svetog Roka i Liberana na groblju. Na kraju svete mise bilo je odriješenje za sve vjerne mrtve naše župe. Želimo vam svima blagoslovljen današnji dan, a oinima koji nose ime ovog sveca želimo sretan imendan. Hvala Lucijanu na slikama.