“Oni koji su zaposleni u službi naroda barbarski uništavaju ono što Sveta Crkva gradi, naime – DUŠU ČOVJEKA!”

Svi zastupnici koji su u parlamentu početkom prošlog mjeseca glasali za Istanbulsku konvenciju izopćeni su iz Crkve, priopćila je jedna moldavska biskupija.

Moldavski parlament ratificirao je kontroverznu “Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”, poznatu kao Istanbulska konvencija, u konačnom čitanju u petak, 15. listopada.

Moldavska pravoslavna Crkva Moskovske patrijaršije objavila je priopćenje prije glasovanja, pozivajući vladu da odbaci Konvenciju, ističući da, iako ima hvale vrijedne elemente, ona također, nažalost, odstupa od biblijskog poimanja čovječanstva, sa svojom problematičnom rodnom ideologijom. Mitropolit moldavski Vladimir dao je nakon glasanja vlastito priopćenje, ističući kako je “potpuno nedopustivo promovirati i usvajati zakone koji su u suprotnosti s poviješću, pravoslavnom vjerom, kulturom i moralom, ali i dvotisućljetnom tradicijom našeg naroda.”

A 18. listopada, nadbiskup Bălțija i Făleștia Marchel objavio je izjavu na biskupijskim web stranicama, objavljujući svoju odluku da je svim “glasačima pogubnog i štetnog zakona za duše, zvanog ‘Europska konvencija’ zabranjena Sveta pričest u crkvama biskupije pravoslavne crkve Moldavije Bălțija i Făleștija do nedjelje Duhova 2022.

Istanbulska konvencija je, prema  Marchelu, “u najvećoj mjeri opasna, jer u svojoj utrobi krije razorno iznenađenje”, s obzirom na navodno pravo djece na promjenu spola sadržano u Konvenciji.

Nažalost, mnogi zastupnici, uključujući i one koji se izjašnjavaju kao pravoslavci, rade protiv Crkve, piše u službenoj izjavi. “Oni koji su zaposleni u službi naroda barbarski uništavaju ono što Sveta Crkva izgrađuje, naime – DUŠU ČOVJEKA!”

U takvim situacijama poslanje Crkve je pozvati ljude na pokajanje, pa su tako oni koji su glasali za Istanbulsku konvenciju izopćeni do blagdan Duhova.

Te, ako netko od dotičnih svjesno ignorira nadbiskupovu odluku, “dobrovoljno će pasti pod strogi opseg svetih crkvenih kanona, koji teže ispravljanju (a ne kažnjavanju) izgubljenog kršćanina.

Bugarska i Poljska pravoslavna crkva također su se izjasnile protiv Istanbulske konvencije. U Bugarskoj, Ustavni sud je proglasio Istanbulsku konvenciju neustavnom, a u utorak je presudio da se pojam “rod” u pravnom području mora shvaćati samo u njegovom biološkom smislu.

Izvor