ZAGREB (IKA)

Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj i život na svojim mrežnim stranicama objavio je liturgijske smjernice Dikasterija za laike, obitelj i život uz proslavu 1. svjetskoga dana djedova, baka i starijih osoba u nedjelju 25. srpnja pod geslom “Ja sam s tobom u sve dane”, koje prenosimo u cijelosti.

OPĆE UPUTE

• Jednu od misa u nedjelju 25. srpnja može se posvetiti proslavi Svjetskoga dana s djedovima, bakama i starijim osobama iz župe ili liturgijske zajednice.

• Kako bi se potakla što veća nazočnost starijih osoba na toj misi, župljani/članovi liturgijske zajednice mogu se uključiti u organizaciju prijevoza onih koji nisu u mogućnosti samostalno doći.

• Prije početka mise mladi iz župe/liturgijske zajednice mogu djedovima, bakama i starijim osobama podijeliti i predstaviti poruku Svetoga Oca.

• Neposredno prije i nakon 25. srpnja, mogu se organizirati liturgijska slavlja Svjetskoga dana u bolnicama i domovima za starije osobe. Gdje god je to moguće poželjno je da, sukladno epidemiološkim mjerama, na tim misama sudjeluju i župljani kako bi ih prigodno animirali.

• Prikupljeni milodari uz Svjetski dan mogu se usmjeriti prema projektima za pomoć siromašnim starijim osobama u zajednici.

HOMILETSKE NATUKNICE

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU – GODINA B
Čitanja: 2 Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15

• Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji danas slavimo pomaže nam shvatiti da su svi, mladi i stari, djedovi, bake i unuci, neovisno pripadaju li istoj obitelji: »Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!« (Ef 4,4). Ta spoznaja nas tješi i čini narodom okupljenim oko oltara na kojemu Gospodin umnožava kruh života i Riječ našega spasenja. Starije osobe su važne, kao i mlade. Bez njih tijelu Crkve nešto nedostaje. Stoga je neophodno da imaju primjereno mjesto unutar svake naše zajednice. Presudno je da budemo dionici životâ starijih ljudi na isti način na koji je Gospodin, darujući svoje Tijelo i Krv, nas učinio dionicima svoga života.

• Okupljeni oko Gospodina kao narod, otkrivamo ljepotu bivanja djelom iste obitelji te da se svi, pa i oni u poodmaklim godinama, mogu osjetiti kao ljubljena djeca istoga Oca. Stoga, razumijemo da se »nitko ne može spasiti sam« kako to papa Franjo navodi u enciklici Fratelli tutti. Doživjelo je to onih pet tisuća ljudi okupljenih oko Isusa, a i danas je to jasno svima nama koji živimo u vremenu još uvijek obilježenom pandemijom. Starije osobe ne spašavaju se same, jer trebaju brze noge koje nose njihove snove. Mladi se ne spašavaju sami, jer trebaju nekoga da im kaže kako se čak i iz mračne noći može roditi sunce nove zore.

• Evanđeoska zgoda pomaže nam shvatiti kako i u životu naših obitelji svaki njezin član s onim što ima može biti veliki izvor potpore za sve. U odlomku koji smo čuli dječak donosi Isusu »pet ječmenih kruhova i dvije ribice«. Danas je uobičajeno da djedovi i bake posjeduju materijalna dobra. No ono što se računa nije imamo li malo ili puno, nego prikazujemo li to Gospodinu koji umnožava naš kruh kako bi namirio potrebe svakog stvorenja. Djedovi i bake, zatim, imaju poseban zadatak prenošenja vjere mlađim naraštajima prateći unuke svojom mudrošću. Nužno je da im pomognu sačuvati dodir s vlastitim korijenima i graditi život na čvrstim temeljima.

• Ponekad ono što posjedujemo nije materijalno. Pomislimo li na naše djedove i bake, često je upravo dar besplatnosti ono što oni donose našim obiteljima. Njihov način izražavanja ljubavi i ugađanja unučadi do te mjere da ih razmaze, može se činiti pretjeranim, no pretjerivanje je jedina mjera ljubavi. Sv. Efrem Sirac komentira ovaj odlomak iz Ivanova evanđelja riječima koji kao da opisuje odnos djeda prema svome unuku. Piše: »Ne samo da nas je besplatno obasuo svojim darovima, nego nas je i razmazio svojom naklonošću […] Privukao nas je ovom hranom ukusnom nepcima da nas odvuče onome što oživljava naše duše.«

• Crkva je majka narodu okupljenomu oko Gospodina. Izgleda da taj narod ne može sam sebi pribaviti za jelo, pa zato treba baš svakoga od nas. Kao što smo čuli u današnjem evanđelju onoga dana Gospodin se poslužio dječakom, a danas se čini potrebnim umnožiti vjeru i mudrost starijih osoba. Njihova duboka duhovnost je blago koje treba otkriti.

• Papa Franjo je često govorio o tome. U obraćanju sudionicima kongresa »Bogatstvo godinâ« u organizaciji Dikasterija za laike, obitelj i život rekao je da su starije osobe »neizostavna karika u poučavanju djece i mladih u vjeri. Moramo se naviknuti uključivati ih u svoje pastoralne obzore, ali ne u sporednoj ulozi, nego kao jednu od vitalnih sastavnica naših zajednica. Oni nisu samo osobe koje smo pozvali pomagati i štiti im živote, već mogu biti akteri pastoralne evangelizacijske službe, privilegirani svjedoci Božje vjerne ljubavi.«

• Čak i najsiromašniji i najslabiji među nama imaju dvije ribice: ljubav i molitvu. Poziv na molitvu upućen je svima. U poruci za Svjetski dan, navodeći Benedikta XVI., papa govori o specifičnom poslanju starijih osoba: »Molitva starijih osoba može zaštititi svijet pomažući mu na način koji je možda učinkovitiji od silnog truda i napora mnogih. Tvoja je molitva vrlo dragocjen izvor: to su pluća bez kojih Crkva i svijet naprosto ne mogu (usp. Evangelii gaudium, 262). Pogotovo u ova teška vremena […] tvoja molitva za svijet i Crkvu nije uzaludna, nego svima pokazuje vedro pouzdanje da ćemo sigurno doploviti do mirne luke.«

• U paralelnom odlomku Markova evanđelja (Mk 6,41) Gospodin Isus učenicima povjerava zadatak da podijele kruh narodu. Taj zadatak danas povjerava i Crkvi. Ne možemo sami učiniti čudo, nego Isus treba naše ruke kako bi kruhom utažio glad onima koji ga trebaju. Razmislimo koliko je starijih osoba u našoj župi koji su izvanredni djelitelji pričesti ili su im povjerene razne druge službe i koliko je to dragocjeno za život naših zajednica, pa i u liturgijskom smislu.

PREDLOŽAK MOLITVE VJERNIKA I SJEĆANJE NA STARIJE OSOBE UMRLE OD PANDEMIJE

• Za Crkvu, da svakodnevno čini čudo umnažanja Kruha života i Riječi spasenja. Neka nikome ne ponestane hrane za tijelo ni nade koja se rađa iz vjere. Za službu pape Franje. Molimo te.

• Za nas starije, da živimo dostojno poziva koji smo primili, s poniznošću, blagošću i velikodušnošću. Neka nas naša krhkost nikada ne priječi biti jakima u ljubavi, utjeha siromašnima i potpora mladima. Molimo te.

• Za mlade, kada se suoče s glađu ovoga svijeta za kruhom i mirom, da se nikada ne obeshrabre zbog toga što imaju malo, već poslušaju Gospodinov poziv i pomognu dati jesti svima. Molimo te.

• Za nas djedove i bake, da znamo mudro pratiti naše obitelji i prenijeti blago vjere svojoj unučadi i novim naraštajima. Molimo te.

• Za sve starije osobe koje su same i traže nježnost zagrljaja. Neka nitko ne živi u samoći, nego da primi posjet anđela i osjeti da je Gospodinovo obećanje »Ja sam s vama u sve dane« i njemu upućeno. Molimo te.

• Za sve bolesne da ozdrave i da utihne oluja pandemije. Neka nikada ne ostavimo nikoga samog kada je suočen s napadom zla. Neka zdravstvena skrb bude zajamčena svima, pa i u najsiromašnijim zemljama.  Molimo te.

• Neka svi mi, mladi i stari, prepoznajući da smo primili jedan poziv, jednu vjeru i jedno krštenje, znamo posvetiti naše živote služenju miru, bratstvu i prijateljstvu među ljudima. Molimo te.

• Gospodine, prisjećamo se članova naše župe/liturgijske zajednice koji su proteklih mjesecima umrli od pandemije kao i onih kojih se nitko ne sjeća, prihvati ih u svom kraljevstvu mira i milosrđa. Molimo te.

• Napose, prisjećamo se… (Pročitaju se imena starijih osoba iz župe/liturgijske zajednice umrlih tijekom pandemije i upali se svijeća nakon svakog pročitanog imena. Čitanje imena može biti popraćeno tihom glazbenom pratnjom.)

ZAVRŠNI BLAGOSLOV

BLAGOSLOV DUGOVJEČNA ŽIVOTA

Bože milosrđa,
koji si ovoj svojoj djeci podario dug život,
udijeli im svoj blagoslov;
učini da osjete milinu i snagu tvoje prisutnosti:
Sagledavajući svoju prošlost
neka se raduju u tvome milosrđu,
a gledajući u budućnost
neka ustraju u nadi koja ne umire.
Hvala ti i slava u vijeke vjekova.
Amen