SPLIT (IKA)

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije raspisao je natječaj za stipendiranje učenika i studenata u šk./ak. godini 2021./2022., objavljeno je na mrežnim stranicama Splitsko-makarske nadbiskupije.

Natječaj je otvoren od 15. rujna do 15. listopada 2021. godine. Svaki župnik može predložiti: 1 novog kandidata – župe do 1000 župljana / 2 nova kandidata – župe od 1000 do 5000 župljana / 3 nova kandidata – preko 5000 župljana koji ima prijavljeno prebivalište u župi. Kandidat može biti i polaznik srednje škole.

Kriterij stipendiranja su: redovno upisana godina škole/studija, suradnja sa župnikom, broj djece u obitelji te socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja).

Za Natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju: preporuku župnika; uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj ovjeren od strane župnog ureda; popunjenu Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada; potvrdu fakulteta/škole o redovito upisanoj šk./ak. godini; dokaz o obiteljskim (ne)primanjima (plaća, mirovina, soc. pomoć, D.D., potvrda HZZ-a); potvrdu o visini dohotka i primitaka za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. kolovoza 2021. s Porezne uprave (za sve punoljetne članove kućanstva); preslika tekućeg/žiroračuna banke učenika/studenta.

Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz protekle akademske godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju. Visina stipendije za studente iznosi 1000 kuna mjesečno, a za srednjoškolce 700  kuna. Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 15. listopada 2021. godine.

Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije. Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje. Na poveznici se može preuzeti obrazac prijave na natječaj i izjava o volontiranju.