Lijepo je i svečano je bilo ove nedjelje u našoj župi. Sakrament svete krizme primilo je osamnaest mladih ljudi. Zbog stanja sa epidemijom,nazočili su samo bližnji iz obitelji,te je izostala šira župna proslava. Na početku su roditelji pozdravili krizmatelja,tj.don Dražena koji je ove godine udijelio sakrament krizme. U propovijedi je pozdravio krizmanike i naglasio kakav to sakranet danas primaju. Snaga je to Duha Svetoga koji vam daje jakost. Iskoristite je i svjedočite vjeru bez srama. Izabrani smo vršiti volju Božju,živjeti Njegovu riječ,nastavio je župnik. Obraćajući se krizmanicima,rekao im je da su na početku života u kojem će doživjeti svakavih stvari,i dobrih i loših. Krenite pravim putem,poručio je župnik. Molite Duha Svetoga da vas usmjeri kroz vaš život. Roditeljima je poručio da čuvaju dar Duha Svetoga kod svoje djece,da prakticiraju sakramente približavajući Boga djeci. Jer Bog nije bankomat kojem se dolazi i obraća po potrebi. Boga treba imati uz sebe stalno. Odvojite svaki dan par minuta za Boga,pozvao je župnik nazočne,jer molitva čini čuda. Često nismo ni svjesni koliko puta nam Bog u našem životu pomogne. Kumove je don Dražen pozvao da budu podrška krizmanicima u njihovu duhovnu rastu. Na kraju propovjedi župnik je poručio krizmanicima da ih prati Duh Sveti kroz život,da budu ponos svojim roditeljima i svojoj župnoj zajednici. Molite jedni za druge,rekao je završivši propovijed.
Sveta misa je završila svečanim blagoslovom i zahvalom župnika svima koji su sudjelovali u ovom lijepom događaju. Zahvalom su uzvratili i krizmanici prigodnim pokloniom župniku.
Svima vama draggi krizmanici čestitamo današnji događaj primanje svete krizme. I neka vas sve prati Božji blagoslov.