DRVAR (IKA)

Neposredno uoči početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, Općina Drvar izdala je 3. ožujka 2020. Župi sv. Josipa Drvar lokacijsku informaciju (urbanističku dozvolu) za rekonstrukciju i dogradnju sadašnjeg poslovnog objekta u Ul. Jole Marića koji će služiti u budućnosti kao višenamjenski župni pastoralni centar.

Dozvolu je potpisala načelnica općine Dušica Runić i vrijedi godinu dana, uz mogućnost produženja.

Podsjetimo, Župa sv. Josipa Drvar obratila se 27. prosinca 2018. zahtjevom nadležnim općinskim tijelima za izdavanjem lokacijske dozvole. Općina Drvar rješenjem od 2. travnja 2019. odbija izdati traženu dozvolu uz obrazloženje da idejni projekt odstupa od zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta u pogledu građevinske crte, katnosti i namjene objekta.

Na negativno rješenje Općine Župa je izjavila u roku pismenu žalbu drugoj instanci, tj. Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije u Livnu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba upravnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.

Rješavajući po žalbi, Ministarstvo je uvažilo žalbu Župe po svim točkama i donijelo 21. svibnja 2019. rješenje kojim se poništava rješenje Prvostupanjskog organa i predmet vraća na ponovni postupak, uz napomenu da je Prvostupanjski organ dužan uvažiti sve iznesene primjedbe i postupiti po svim uputama  navedenim u rješenju Ministarstva.

Foto: Župa Drvar

Nakon što je Općina Drvar u ponovnom postupku 27. lipnja  2019. opet donijela negativno rješenje, Župa Drvar je po drugi put uputila žalbu nadležnom Ministarstvu u Livnu koje 20. rujna  2019. iznova donosi rješenje u korist Župe Drvar po svim točkama i nalaže Općini Drvar da u roku od 60 dana postupi po njihovu rješenju i izdaju lokacijsku dozvolu.

Uslijedilo je nekoliko dodatnih rasprava i usaglašavanja između predstavnika Općine i Župe, a na zadnjoj takvoj raspravi  održanoj 14. siječnja 2020. zaključeno je da su ispunjeni svi uvjeti i da više nema nikakvih prepreka za izdavanje lokacijske dotvole.

Budući da je voditeljica postupka 17. siječnja 2020. predala pozitivno rješenje na protokol za potpis kod načelnice općine, a Župi Drvar tjednima nakon toga  nije stizao nikakav pozitivan odgovor, Župa je bila primorana 11. veljače 2020. uputiti pismeni zahtjev za inspekcijski nadzor Županijskoj upravnoj inspekciji u Livnu s ciljem da se utvrdi činjenično stanje u Općini Drvar radi izvršavanja zakona.

Nakon što je Županijska upravna inspekcija intervenirala, Općina Drvar je 3. ožujka 2020. izdala Župi Drvar lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju spomenutog objekta.

Sada slijedi postupak za dobivanje građevinske dozvole. U Župi Drvar se nadaju da će taj postupak biti puno kraći i da će biti okončan do ljeta – budući da je riječ o predočenju izvedbenog projekta i uplati različitih naknada – kako bi se onda, kad financijski uvjeti budu dopuštali, krenulo s radovima.