Naviještenje Blažene Djevice Marije je svetkovina kojom se slavi navještaj arkanđela Gabrijela Mariji da će roditi Sina Božjega (Lk  1,26-38 ). Zove se još Blagovijest, a slavi se 25. ožujka.

Sadržaj svetkovine posebno je utkan u redovitu kršćansku molitvenu praksu: vjernici je spominju tri puta dnevno –ujutro, u podne i navečer . To je razlog da se sa svih crkvenih zvonika tri puta dnevno oglasi zvono koje vjernike podsjeća i poziva na molitvu Anđeo Gospodnji.