Svečev pristup problemima u Crkvi i svijetu jednako vrijedi i 110 godina nakon njegove smrti.

20. kolovoza 2024. će se obilježiti 110. obljetnica smrti svetog Pija X. Kao i kod svakog sveca, mnogo toga možemo naučiti iz njegovog života; doista, ono što čini svece tako drage i neprolazne je njihova poruka – poruka svetosti – koja nadilazi vrijeme, kulture i granice.

Tijekom njegovih godina kao svećenik, biskup, kardinal i konačno papa, sveti Pio X. je sigurno imao veliki utjecaj na svijet i Crkvu. Njegov život bio je lanac moćnih i dirljivih trenutaka … mnogih do danas zaboravljenih. No, dogodio se niz značajnih reformi i akcija za vrijeme njegovog pontifikata.

Sve dobro što je učinio i htio učiniti, sve patnje i žrtve, djela ljubavi – sve ga je to pratilo u vječnost. No, sjećanja i postignuća nam ostaju. A koja su to? Kako ga se danas sjećamo? Što možemo naučiti iz njegove ostavštine?

Bio je blag, siromašan, seoski župnik. Nije se otimao za više pozicije. Ostao je jednostavan i skroman. Volio je svoje svećeništvo, ljubio Crkvu i uvijek spominjao siromašne i one u potrebi. Ipak, uz svu njegovu nježnost i suosjećanja, Pio X. je pokazivao izvanrednu snagu onda kada je trebalo braniti Istine Crkve, ispravljati nepravde i propovijedati i poučavati Kristovu poruku.

Kroz njegovu reformu svakodnevnog primanja svete pričesti, on je dotaknuo živote mnogih katolika. Imao je trajan utjecaj na Crkvu kroz svoje reforme crkvene glazbe. Kroz njegove kodifikacije kanonskog prava i učenje o modernizmu, dao je značajan doprinos Crkvi. Zbog njegovog rada za mir među narodima, kao i napora za promicanje i osiguranje osnovne Bogom dane sloboda za sve, on je imao utjecaj na svijet.

Pojedinca, Crkvu i svijet.

Sveti Pio je umro na početku Prvog svjetskog rata. Neki biografi su tvrdili da je Sveti Otac već ranije znao za ovaj razorni globalni rat. Gorljivo je molio i preklinjao nacije da učine sve što je moguće kako bi se izbjegao vojni sukob, ali njegove molbe pale su na gluhe uši. Prikladno je da se i danas molimo za zagovor ovog pape mira u naše doba globalnih nemira. Zasigurno, on je poznavao patnju i rašireno nepoštivanje prema životu koji neizbježno prate rat, nasilje i mržnja.

Također, sveti Pio X. će ostati zapamćen kao papa koji je otvorio put za češće primanje svete pričesti, te za ranije primanje Prve pričesti. Koliko nam je samo danas potrebno često primanje svetog Kruha života! Koliko nam je potrebna snaga ovog Svetog Sakramenta u našim svakodnevnim životima, živjeći u svijetu koje stalno predstavlja opasnost za tijelo i dušu, opasnosti koje sv. Pio nije mogao ni zamisliti. Pio X. je bio svjestan da nam treba snaga odozgor u boju protiv napasti života i kušnji vjere. On je omogućio da vojujuća Crkva bude utvrđena Tijelom, Krvlju, Dušom i Božanstvom Krista, poput mladog Davida u susretu s Golijatom. David je imao svoju praćku i kamenje, ali znao je, naravno, da će ga samo Svemogući učiniti pobjednikom protiv diva koji je prijetio njegovom narodu. Tako i mi, hranjeni pričešću možemo se suočiti sa životom uz pomoć Onoga čija nas milost ne napušta.

Svetom Piju X. dugujemo i to što se nepokolebljivo suočio sa modernizmom koji je prijetio potkopavanju Crkve. Modernizam je uključivao niz pogrešaka koje su zamagljivale istinu. Njegovi zagovornici su nastojali sijati nevjericu i sumnju među vjernicima. Da im se dopustilo širenje u medijima i na sveučilištima, ta hereza bi iznjedrila doktrinarnu konfuziju i potaknula vjernike da posumnjaju u nauk Crkve i stave u pitanje njezin autoritet. Pio X. je stao na put greškama modernista.

Tijekom svog papinstva, Pio X. je nastojao uzdići sakralnu glazbu na višu štovateljsku i duhovnu razinu. Radio je na reformama Rimske kurije, predložio kodifikaciju kanonskog prava i nadgledao napredak Božanskog oficija, poznatog kao Časoslov.

Na kraju svog života, završna borba pape Pija X. bila je ona za mir. Iako se uvijek zalagao za ljudska prava i dostojanstvo čovjeka, posebno u području vjerske slobode i pravde, u zadnjim tjednima svog života njegove molitve, govori, napisi i patnje bile su usredotočene na održavanje mira u Europi svijetu.

Zbog svoje mudrosti i milosrdnog srca za patnje čovječanstva, St. Pius X. ostavio je svoj trag u svijetu. Pokazao nam se kao župnik-duhovni otac, brat i prijatelj.

Njegov moto je bio “Instaurare omnia in Christo” – “Sve obnoviti u Kristu.” Tijekom svog života, njegovi napori su uvijek bili usmjereni prema ovom velikom cilju, a to je ono čime nas je i danas zadužio. Za pojedince, za Crkvu i svijet, Pio X. ostaje svijetli primjer onoga što znači biti svećenik i otac.

U našim obiteljima danas, u našoj Crkvi i svakako i u našem svijetu, treba nam snage i hrabrosti u borbi protiv laži svuda oko nas, slabljenja vjere i nepoznavanja Krista i njegovog učenja. Moramo ponizno priznati da smo u toj borbi bespomoćni bez Božje milosti. Uz primjer pape Pija X., trebamo težiti u obnovi svega u Kristu: u našim domovima, radnim mjestima, školama i medijima. Njegov moto je odgovor za naše vrijeme- stotinu godina nakon njegove smrti.

Sv. Pio X. moli za nas, moli za potrebe naše Crkve i našeg svijeta u ovom našem vremenu.

Sr. M. Michele Jascenia, SCMC