Ovih dana slavi se sto godina od osnivanja pokreta Vojska Bezgrešne koju je ustanovio sveti Maksimilijan Kolbe za promicanje štovanja Marije i obranu vjere. MI je kratica latinskih riječi Militia Immaculatae – Vojska Bezgrešne. U našoj župi postoji udruga HKZ MI koja stavljena pod zaštitu Gospe Bezgrešne. Neka nas sve prati zagovor majke Marije,a posebno članove HKZ MI Komin. Bog nas blagoslovio.

DOBROTVORNI USKRŠNJI SAJAM

I ove godine u organizaciji HKZ”MI”Komin održan je dobrotvorni sajam. Prikupljena novčana sredstva darovana su udrugi invalida Radost. Hvala svima na sudjelovanju i vidimo se dogodine! (8.4.2017)