VATIKAN (IKA)

Vatikan je Njemačkoj biskupskoj konferenciji poručio da na predstojećem sastanku u Rimu, na kojem će se raspravljati o zabrinutosti dijela njemačkih katolika zbog novog naputka o župama, neće biti laici koji predstavljaju Sinodski put, objavila je novinska agencija CNA.

Pismo kardinala Beniamina Stelle, prefekta Kongregacije za kler, predsjedniku Njemačke biskupske konferencije limburškom biskupu Georgu Bätzingu procurilo je u tisak, a kasnije je prepisku potvrdio glasnogovornik Njemačke BK dne 26. listopada.

Pismo je stiglo kao kao odgovor na prijedlog biskupa Bätzinga u kolovozu da izvršni odbor Sinodskog puta bude uključen u radove sastanka u Vatikanu „budući da je naputak upućen jednako biskupima, svećenicima, đakonima i laicima“.

Kardinal Stella je odgovorio: „S obzirom na činjenicu da je taj naputak zbog svoje naravi prvenstveno upućen biskupima (usp. kan. 34. § 1 ZKP-a), u ovoj fazi smatram njih potrebnim sugovornicima ove Kongregacije“, prenosi Herder Korrespondenz.

Kardinal je jasno rekao da je, pripremajući svoje pismo od osam stranica, „7. rujna 2020. razgovarao sa Svetim Ocem o prikladnom odgovoru njemačkim biskupima“.

Kardinal Stella je također odgovorio na kritike nekih njemačkih biskupa na račun naputka o župama koje je izdala njegova kongregacija u srpnju: „Pastoralno obraćenje župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve“ u kojem je naglašeno da prema kanonskome pravu samo svećenici mogu rukovoditi pastoralom župa.

Biskup Franz-Josef Bode iz Osnabrücka, potpredsjednik Njemačke biskupske konferencije, opisao je naputak u srpnju kao „snažnu kočnicu motivaciji i uvažavanju služenja vjernika laika“. Bode je izrazio vlastitu bojazan da tekst ukazuje na „prelazak na klerikalizaciju“, jer naglašava ulogu svećenika u upravljanju župama.

U svome pismu kardinal Stella se osvrnuo na ovaj način razmišljanja: „Kao što su biskupi pažljivi i ljubomorni na zaštitu i poštivanje svojih povlastica i prava, jednako je ispravno da poštuju i priznaju one kanonske odredbe koje se tiču područja i nadležnosti svećenstva, posvećenih osoba i laika.“

Još uvijek nije jasno za kada je točno zakazan sastanak visokih vatikanskih dužnosnika i njemačkih biskupa.

Novim naputkom o župama s nadnevkom od 29. lipnja ove godine, koji je odobrio papa Franjo, poziva se župe Crkve diljem svijeta na evangelizacijsko poslanje. U tekstu se posebno problematizira „pokretanje novih iskustava, prepoznavajući vrijednost dimenzije zajedništva” kao i provođenje “pod vodstvom pastirâ, skladne sinteze karizmî i zvanjâ u službi naviještanja Evanđelja, koja bolje odgovara današnjim zahtjevima evangelizacije“. U naputku se zagovara pastoralno obraćenje i „snažni pastoralni zaokret u misijskom duhu“ te se upućuje poziv „župnim zajednicama da izađu iz sebe samih, nudeći instrumente za reformu, pa i samih struktura, koja ima za cilj ostvarivanje stila zajedništva i suradnje, susreta i blizine, milosrđa i brižnog revnovanja za naviještanje Evanđelja“.

Dokument je izazvao podijeljene reakcije u Njemačkoj. Dok biskup Bode nije štedio kritike na njezin račun, kardinal Rainer Maria Woelki iz Kölna i biskup Gregor Maria Hanke iz Eichstätta izrazili su zahvalnost Kongregaciji za kler na tome tekstu.

U međuvremenu je kardinal Walter Kasper branio vatikanski dokument rekavši kako je kritika koja dolazi i dijela Crkve u Njemačkoj potpuno promašena s obzirom na to koji je stvarni cilj naputka, a to je pastoralno obraćenje u misijskom duhu te je dodao: „Upravo ta osnovna briga pape Franje je silno aktualna s obzirom na nedavno objavljene statistike o uznemirujućem broju katolika koji su napustili Crkvu“.

Mislio je pritom na statističke podatke objavljene prošlog mjeseca prema kojima je 2019. godine rekordan broj katolika napustio Crkvu u Njemačkoj.