Foto: fah, narod.hr, Thinkstock, montaža narod.hr

Udruga U ime obitelji poslala je upit Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Centru za socijalnu skrb Zagreb u vezi slučaja udomljavanja djece od strane homospolnog para Ive Šegote i Mladena Kožića, a o kojem je javnost saznala iz medija.

Centar za socijalnu skrb Zagreb nakon što je dva puta odbio zahtjev navedenog homoseksualnog para za udomljavanjem djece, ovo ljeto ipak tom paru izdao licencu iako Zakon o udomiteljstvu ne predviđa istospolne parove kao moguće udomitelje.

Udruga U ime obitelji poslala je isti zahtjev za pristup informacijama Centru za socijalnu skrb Zagreb te nadležnom Ministarstvu sa sljedećim pitanjima:

  • Na kojoj pravnoj osnovi, kada i zašto je poništeno rješenje Centra za socijalnu skrb Zagreb kojim je odbijen zahtjev istospolnog para Mladena Kožića i Ive Šegote da im se omogući udomljavanje djece?
  • Na kojoj pravnoj osnovi, kada i zašto je Centar za socijalnu skrb Zagreb donio rješenje kojim je istospolnom paru Mladenu Kožiću i Ivi Šegoti omogućeno udomljavanje djece  s obzirom da Zakon o udomiteljstvu (NN 115/18) ne predviđa istospolne parove kao moguće udomitelje?
  • Smatra li Centar za socijalnu skrb Zagreb da je u predmetnom slučaju prilikom dodjele udomitelja djeci poštivano načelo najboljeg interesa djeteta?

Dok Ministarstvo nije odgovorilo na pitanja, iz Centra za socijalnu skrb Zagreb odgovorili su u da je Ministarstvo, kao drugostupanjsko tijelo, poništilo prvotno rješenje CZSS Zagreb kojim je odbačen zahtjev istospolnog para “temeljem stajališta Ustavnog suda, te uvažavajući  stajalište Upravnog suda u Zagrebu i njihovu presudu”, a da je CZSS Zagreb zatim “uvažavajući odluku Ministarstva” donijelo rješenje kojim je odobreno udomljavanje navedenom paru.

Odgovor Centra za socijalnu skrb Zagreb na čijem je čelu ravnateljica Tatjana Štritof, imenovana u travnju ove godine, stigao je udruzi U ime obitelji nepotpisan.

Dakle, iako je prvotno rješenje bilo u skladu s postojećim Zakonom o udomiteljstvu, što je u svojoj presudi potvrdio Ustavni sud te tadašnja ministrica socijalne skrbi Bedeković, ono je poništeno zloupotrebom Ustavnog suda i nadležnih institucija.

Ministrica Bedeković o odbijanju homoseksualnog para: ‘CZSS je donio rješenje u skladu sa svojom nadležnosti’ 

Ministarstvo obitelji: ‘Ustavni sud nije ukinuo Zakon o udomiteljstvu, već zaključio da se treba primjenjivati u skladu s njegovim smislom i legitimnom svrhom’ 

Podsjetimo, Ustavni sud odbacio je zahtjeve za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu i ocijenio da je u skladu s Ustavom, ali je istovremeno naložio sudovima i drugim nadležnim tijelima da osporene zakonske odredbe (tko čini udomiteljsku obitelj) tumače “na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle, neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu”.

Takvom odlukom Ustavni sud je prekoračio svoje ovlasti i samoinicijativno uveo u hrvatski pravni sustav ‘pravo’ istospolnih partnera na zajedničko udomljavanje djeteta, mimo zakonodavca i mimo volje hrvatskih građana jasno iznesenih na referendumu o braku.

Kako su glasovali ustavni suci, izabrani dogovorom HDZ-a i SDP-a, u slučaju udomljavanja djece od homoseksualnih parova? 

Odgovore CZSS Zagreb i Ministarstva donosimo u cijelosti u nastavku.

Odgovor Centra za socijalnu skrb Zagreb:

“Poštovani,

nastavno na Vaš upit zaprimljen putem elektroničke pošte, slobodni smo odgovoriti sljedeće:

Tijekom drugostupanjskog postupka Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaprimilo je presudu i stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-144/2019 od 29. 01. 2020. godine. Temeljem stajališta Ustavnog suda, te uvažavajući  stajalište Upravnog suda u Zagrebu i njihovu presudu broj: UsI-1699/18-19 dana 19. 12. 2019. godine, drugostupanjsko tijelo, odnosno Ministarstvo, donijelo je rješenje  kojim se poništava rješenje Centra za socijalnu skrb Zagreb kojim je odbačen zahtjev istospolnog para, te se predmet vratio tijelu prvog stupnja na ponovni postupak.

Temeljem svega navedenog, uvažavajući odluku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te odluke Ustavnog i Upravnog suda, Centar za socijalnu skrb Zagreb donio je rješenje kojim je izdana dozvola za obavljanje udomiteljstva predmetnom paru.

Prilikom svakog smještaja korisnika u udomiteljsku obitelj, analiziraju se specifične okolnosti, a kod djece se to odnosi na moguća odstupanja u zdravstvenom stanju, razvoju, ponašanju, na suradnju s biološkom obitelji i dr. Sukladno tome, procjenjuje se postoji li mogućnost smještaja u neku od udomiteljskih obitelji, te je li takav smještaj u najboljem interesu korisnika (djeteta ili odrasle osobe). Nadalje, korisnik se priprema za prelazak u obitelj, te konačno dolazi do smještaja.

Sukladno Zakonu o udomiteljstvu, tijekom trajanja smještaja, funkcioniranje udomiteljske obitelji i uvjeti smještaja prate se od strane Centra udomitelja i Centra korisnika. Ukoliko se zamijete nepravilnosti, može doći do prekida smještaja.

Zaključno napominjemo da je Zakonom o socijalnoj skrbi propisana obveza osiguranja tajnosti i zaštite osobnih podataka svih korisnika, kao i poštivanja načela njihove privatnosti.

S poštovanjem,

Centar za socijalnu skrb Zagreb”

Izvor: narod.hr