Program drugoga dana Katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje osnovnih škola, koja se 26. i 27. kolovoza održavala u prostorijama Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, protekao je u znaku jednog tematskog predavanja, tri pedagoške radionice te okruglog stola i završne rasprave.

Nakon zajedničke molitve koju su pripremili i predvodili vjeroučitelji iz OŠ Faust Vrančić iz Šibenika, u drugi radni dan sudionike je uveo mr. sc. Anton Peranić, predstojnik Katehetskog ureda Krčke biskupije i sveučilišni nastavnik na Teologiji u Rijeci.
Uslijedilo je interaktivno predavanje „Aktivnosti u procesu vrednovanja razvoja učeničkih kompetencija – izrada zadataka“ koje su održali vjeroučitelji Zvonimir Lončar i Gordan Premuš. Njihovo predavanje bilo je koncipirano na razvoju pozitivnog stava učenika prema učenju i njegovom osposobljavanju za primjenu stečenog znanja i vještina u različitim životnim situacijama. Naglasak je stavljen na poticanju učenika za kritičko i kreativno pristupanje rješavanju problema i procesu samovrednovanja. S obzirom na zahtjevnu poziciju nastavnika koji učeničke kompetencije, važno je pratiti suvremene trendove u izradi ispitnih materijala za vrednovanje, što će, prema riječima predavača, zasigurno dovesti do napuštanja nekih dosadašnjih praksi na tom području.

U predavanju je naglašen složeni proces izrade zadataka za procjenu razine kompetencija što zahtijeva ozbiljnu pripremu i pozornost s temeljnim naglaskom na pretpostavkama koje osiguravaju valjanost zadatka. U protivnom, niska razina kvalitete zadataka može bitno utjecati na konačni rezultat vrednovanja tj. provjere, što u konačnici dovodi do stvaranja pogrešne slike o učenikovim postignućima i njegove slike o samom sebi. U tom smislu Lončar i Premuš dali su niz praktičnih savjeta za kreiranje ispitnih zadataka zatvorenog i otvorenog tipa gdje su zadatke višestrukog izbora, povezivanja i kratkog odgovora ocijenili kao najprikladnije oblike vrednovanja učenikova znanja i kompetencija. Za razliku od toga, dosadašnju praksu ispitivanja kroz metode alternativnog izbora, dopunjavanja, produženog odgovora i pisanja eseja predavači su ocijenili kao neprikladnu za novi koncept poučavanja vjeronauka u okviru Škole za život.

Nakon tematske rasprave koja je uslijedila po završetku predavanja, Katehetska ljetna škola nastavljena je radom u pedagoškim radionicama na tri zadane teme tako da su svi vjeroučitelji sudjelovali u sve tri radionice i time u potpunosti u cjelovitom programu Škole. Po već ustaljenoj praksi program Katehetske škole zaključen je završnom raspravom i okruglim stolom na kojem su sudionici dobili informacije vezane uz novu školsku i vjeronaučnu godinu, s naglaskom na praćenju kurikularne reforme i daljnjem stručnom usavršavanju vjeroučitelja u okviru Škole za život. U tom smislu, prof. Sabina Marunčić, viša savjetnica za vjeronauk, predstavila je najčešća pitanja koja su vjeroučitelji postavljali tijekom proteklih edukacija u vezi kurikularne reforme te im pružila sasvim konkretne i praktične odgovorena njihova pitanja. I tom prilikom vjeroučitelji su izmijenili svoja iskustva te izrazili zadovoljstvo koncepcijom i cjelokupnom organizacijom Katehetske ljetne škole. Škola je završila kratkim zahvalnim riječima voditelja povjerenstva don Josipa Periša i prigodnom molitvom.