Papa Franjo imenovao je 22. prosinca 2020. godine don Ivana Štironju novim kotorskim biskupom. Imenovanje ga je zateklo na službi župnika u Studencima i rektora svetišta Presvetoga Srca Isusova u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji u Bosni i Hercegovini.

Mons. Ivan Štironja rođen je 10. svibnja 1960. u Pješivcu, tadašnja župa Prenj, danas Aladinići, u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, u obitelji od desetero djece.

Mons. Štironja je osnovnu školu polazio na Pileti, u Crnićima (1967.-1975.), gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu kod isusovaca (1975.-1979.), vojnu obvezu je služio na Visu i u Šibeniku (1979.-80.), a bogoslovni studij pohađao na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Sarajevu (1980.-1986.).

Za svećenika Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1986. Službovao je kao župni vikar u Dračevu (1986.-1987.).

Kao mladomisnik don Ivan se javio u misije i pripremao pola godine u Londonu pripremajući se za afričke misije i učeći engleski jezik (1988.). Misijsku je djelatnost obavljao u župi Kaning’ombe u biskupiji Iringi u Tanzaniji (1988.-1992.). Biskup Žanić ga je pozvao iz misija i poslao u hrvatsku župu u Oakville, biskupija Hamilton u Kanadi, gdje je djelovao tri i pol godine (1993.-1996.). Uz redoviti pastoralni i liturgijski život u župi, uređivao je župni bilten i svakog tjedna govorio na radiju Torontu hrvatskim vjernicima.

Nasljednik biskupa Žanića biskup Ratko Perić poslao ga je na studij liturgije u Padovu, gdje je na „Istituto di liturgia pastorale” pohađao dvije godine liturgijske predmete i položio potrebne ispite. Ujedno je pastoralno skrbio za Hrvate u Padovi i Milanu. Biskup ga je pozvao u Mostar za župnika katedrale (1998.-2002.), a zatim ga je imenovao biskupskim vikarom za pastoral (2002.-2011.).

Kongregacija za evangelizaciju naroda imenovala ga je 1. ožujka 2011. godine nacionalnim ravnateljem Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Na toj je službi ostao do rujna 2016., a od listopada 2016. na službi je župnika i upravitelja Svetišta Presvetog Srca Isusova u Studencima. Član je raznih tijela pri Biskupskoj konferenciji BiH.

Osim spomenutih službi bio je član Prezbiterskoga vijeća, Zbora savjetnika, Nadzornoga vijeća Biskupijskoga Caritasa, predsjednik Svećeničke uzajamnosti, povjerenik za mladež, povjerenik za duhovna zvanja.

U „Crkvi na kamenu“ vodio je iz mjeseca u mjesec liturgijsku rubriku „Liturgija i život“, te potom misijsku rubriku pod nazivom „Za evangelizaciju naroda“. Biskup ga je imenovao dijecezanskim ravnateljem misijskih djela u prosincu 1999. Pokazao se odgovornim promicateljem raznih inicijativa u korist općih misija i posebno hrvatskih misionara. Pisao je u „Radosnoj vijesti“, glasilu Papinskih misijskih djela za područja Biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Služi se, osim hrvatskoga, također engleskim, talijanskim i afričkim swahili jezikom.

Mons. Štironja sudjelovao je proslavi sv. Tripuna, zaštitnika grada Kotora i Kotorske biskupije. Na misi 3. veljače u kotorskoj katedrali vjernicima je objavio i datum svoga biskupskog ređenja koje će biti 7. travnja. Tumačeći u prigodnom obraćanju kako je sv. Tripun svetac kojega slavi istok i zapad, katolička i pravoslavna Crkva te tako povezuje i poziva na zajedništvo, mons. Štironja je rekao: „Dragi prijatelji! Bog nas je stavio na zajednički put, jedne uz druge, te želi da poput Crkve iz apostolskih vremena, jednoga srca i duše, nastavimo, vjerno i odano nasljedovati Krista Gospodina gradeći ljubav na temeljima vjere u jednoga Boga i Gospodina Isusa Krista. Kako bi bilo lijepo kada bismo se natjecali u tom evanđeoskom zajedništvu i ljubavi. Uzdižimo jednoglasno svoje molitve, bez obzira na kalendar, jer nije važan dan slavlja nego je važno srce, posebno ono Božje srce koje krvari zbog razdora i nesuglasica nas njegove djece. Isus nas je pozvao: Tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se. Bog će zasigurno odgovoriti na naše vapaje i žarke molitve; otvorit će svoje srce i uslišiti nas kad vidi da smo mi otvorili svoja srca jedne prema drugima, kad vidi da nam je stalo do zajedništva“.