Nedjelja je i dan Gospodnji. Nastavlja se niz teških kišnih dana.Jučer smo bili na hodočašću u Sinju. Slike sa hodočašća imate na župnom facebooku.

Ovo su dani kada se u našem narodu bude sjećanja na strašne zločine koje su počinili Srbi nad našim narodom. Ti zločinci su također kao i mi kršćani. I diče se svojom vjerom u Isusa Krista. Ponose se svojim manastirima i crkvama naglašavajući koliko je stara vjera u srpskom narodu. Ipak,počiniše u zadnjem ratu strašne zločine. Kako? Tko je zakazao? Jeli to vjera samo na papiru?Da ne bude zabune,i u našem narodu postoji velik osjećaj za vjeru. I mi sa ponosom ističemo naše kršćanstvo,a ipak živimo u zemlji koja donosi neke zakone koji nemaju veze sa kršćanstvom i Isusovim naukom. Daleko od toga da bi ovo bila usporedba sa zločinima naših istočnih susjeda. Ovo je samo napomena koliko često naša djela ne slijede naše riječi i naš vjerski osjećaj. I radi raznih interesa olako prelazimo preko toga.Jer ti narodne vođe i izabrani predstavnici skoro bez straha donose takve zakone.Ne boje se ljudske pravde znajući da će njihovi sljedbenici raznim pričama,a ponekad i pritiscima učiniti da na ovoj zemlji prođu bez posljedica.Znate,pravda i pravo su u ljudskim očima često dva pojma koja se mimoiđu. A to tako ne bi trebalo biti. Viče zato prorok Malahija u prvom čitanju“ Evo dan dolazi poput peći užaren; oholi i zlikovci bit će kao strnjika: dan koji se bliži spalit će ih – govori Gospodin nad vojskama – neće im ostati ni korijena ni grančice. A vama koji se imena moga bojite sunce će pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama“. Na ovo se nadovezuje psalmist koji govori: Jer Gospodin dolazi, dolazi suditi zemlji.Sudit će krugu zemaljskom po pravdi i pucima po pravici. Pametnome dosta! U drugom čitanju sveti Pavao upozorava kršćanina kako treba živjeti. Da je rad osnova ljudskog života od kojeg ne treba bježati. Čak je i oštar sa svojom porukom: Tko neće da radi, neka i ne jede.Vjernik,kršćanin,katolik svoj život treba provesti u skladu sa onim u što vjeruje.Da bi na kraju u miru sa Stvoriteljem bez straha napustio ovaj svijet. Evanđelje nam nagoviješta na naki način kraj. Isus tumači onima koji se dive sjaju hrama u Jeruzalemu. Upozorava ih da će doći dan kada od toga sjaja neće biti ništa. Kada neće ostati niti kamen na kamenu. Ali one koje slušaju zanima kada će to biti. Kao da je Bog dužan čovjeku otkriti svoj plan. Ipak Isus im govori koji će se znakovi pojaviti. Spominje On novi nauk koji će se pojaviti pokušavajući iskriviti istinu koju je On ostavio. Lažne proroke spominje. Nered među narodima i državama. Progon onih koji vjeruju u Njega. Znakovi su to koji nagovješćuju kraj vremena. Vidimo mi te znakove oko nas. Pokušava se promijeniti nauk Crkve,progone se i ubijaju kršćani,ruše crkve,nepravda kao da je zavladala ljudskim rodom. Ali Isus nas u svojoj poruci hrabri da moramo ostati postojani do kraja ako se želimo spasiti. Ne nasjedati lažnim prorocima koji propovjedaju laka rješenja. Mnogi na žalost i u Crkvi da bi se svidjeli današnjem naraštaju i vremenu čine isto. Odobravanje rastave braka,pričest razvedenima…..ima tog još.Takvi lažni proroci su kroz povjest učinili zla Crkvi. Koliko li postoji danas raznih sekti koje se pokušavaju nazivati Crkvom i tumače da su oni istinski nasljednici jedine prave i istinske Crkve koja vuče korijene od samog Isusa Krista. Ne dajte se zato zavesti dragi prijatelji, pustite medije, lažne propovjednike,jer jedna je istina, jedan je nauk,jedan je Isus Krist. Jedna ja Crkva koju je On ustanovio. Živite taj nauk svojim životom,u svojim obiteljima,svojim mjestima. Budite svjetlo koje oluje ovih vremena neće ugasiti. I budi na Isusovoj strani u dan kada On dođe . Mir vam i dobro!