Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Središnja je ovo misao koju smo izvukli iz današnjeg Evanđelja.

Upozorava nas ona na cilj kojem teže svi kršćani:biti u vječnosti sa živim Bogom,svojim Stvoriteljem. Međutim put do toga cilja nije lagan. Prvo čitanje nas uvodi u priču o Makabejcima. Hrabroj sedmorici braće koji su život dali,a da nisu pogazili vjeru svojih otaca. Znate,najteži put je mislim za svakoga čovjeka kada daje svoj život za vjeru,za Boga i time vjerujemo zasluži život vječni. Lakše je svakome živjeti i polagano poštujući i slušajući Božje zakone postići taj cilj. Manje je bolno,a bol i patnju nitko ne voli. Ali kršćani često padaju na malim stvarima. Koliko će danas onih koji se katolicima i vjernicima zovu izostati sa svete mise. Zbog kiše,recimo. Što je par kapi kiše prema patnjama naših predaka koji su životima plaćali svoju vjeru. Kada dođe zima,onda će razlog nedolasku na svetu misu biti niske temperature…..stotinu razloga se izmišlja za taj sat susreta sa Gospodinom. A zaboravlja se samo jedna stvar,i to najvažnija. Sveta misa razlikuje kršćanina od drugih,po njoj se oni raspoznaju,jer na svetoj misi imaju susret sa živim Bogom. Zato mnogi pokušavaju u vjernike utjerati crva sumnje da to nije tako. I uspijevaju. Na žalost. Jer samo trećina katolika u našoj Domovini daje svjedočanstvo svoje vjere odlaskom na svetu misu. Gdje su ostali? A prigovaramo Europi da je zaboravila Boga.Na žalost mi smo na najboljem putu da tako bude i u nas. Postavimo li ikada sebi pitanje:po čemu ja tvrdim da sam katolik,da slijedim Krista i Njegovu Crkvu? Krštenjem,pa taj čin imaju i ostale kršćanske sekte, vjenčanjem u crkvi,ista stvar,kod sprovoda,stanje kao i kod drugih. Sveta misa je bit,to je Isus Krist ustanovio i ostavio u nasljeđe apostolima,a preko njih i svima nama. Nedjeljna sveta misa je čin koji obilježava katolika. Među ostalim djelima. U Evanđelju smo slušali o saducejima koji nisu vjerovali u uskrsnuće. Došli su sa prozirnim pitanjima iskušavati Isusa. Mnogi tako danas iskušavaju nas vjernike raznim tumačenjima crkvenog nauka. Na žalost tu ima i pojedinih biskupa i teologa,posebice po Europi. Svoj neuspjeh pokušavaju prikriti krivim tumačenjima i promjenom crkvenog nauka. Zar pokušaj pričesti razvedenima,ili ređenje žena nisu teme kojima se pokušava unijeti razdor u Crkvu? Mnogo je modernih saduceja dragi prijatelji. A mnogo je i onih vjernika koji nasjedaju na njihova tumačenja. A samo je potrebno otvoriti Sveto Pismo i u njemu ćemo naći sve što nam je potrebno. Svi smo mi dragi prijatelji rođeni za Nebo. Samo nam je dana volja da sami izaberemo hoćemo li hoditi stopama Isusa Krista ili ćemo otići krivim putem. Izazovi su veliki u današnjem svijetu,i teško im je odoljeti. Ali oni koji izaberu Isusa koji je jedini Put,Istina i Život, oni će baštiniti vječnost. A ostali? Zvati se kršćanima,a živjeti poganski,sigurno ne vodi dobrom i lijepom završetku. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju i ostatak novog tjedna. I ova uporna kiša koja pada već danima neka ne bude uzrok vašeg bijesa zbog kašnjenja u poslovima. Neka bude uzrok vašeg promišljanja dok koristite vrijeme za odmor. Koji smo konačni cilj sebi postavili? Je li to vječno i neprolazno, biti zauvijek s Bogom živih? Jer na kraju Evanđelja Isus veli: A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!« Mir vam i dobro.