Sinoć je u našem mjestu bila lijepa zabava. Plava noć.Pedeset druga po redu. I bilo je lijepo i veselo. Za stare i mlade. Pohvale organizatorima na ovako lijepo zamišljenoj i ugođenoj večeri. Veselilo se i pjevalo u našem Domu kulture do ranih jutarnjih sati. Jutros se porani malo poslom u crkvu. Ikroz naše selo vlada tišina. Nigdje nikoga. Tek troje naših župljana sretoh u svojim mislima. Otvarajući stara naša crkvena vrata ,činilo se da njihova škripa razbija mir u kojem uživa naše mjestu jutros. A u crkvi tišina. Mir koji odiše svečanošću. Kao da čovjek uđe u predvorje Raja. Osjeti čovjek prisutnost Boga živoga u Svetohraništu. Ustručava se čovjek i disati da ne bi narušio tu tišinu i mir. A ta tišina i mir govore glasnije nego ikakvi glasi koje poznamo na ovom svijetu. U toj tišini kao da se čuje poziv čovjeku kojim ga Riječ zove. I na čovjeku je da se odazove: Ma evo me Gospodine! I Bog odgovara na taj odaziv. Vidi je li to iskreno ili ne. Jer prava molitva izvire iz srca. A Bogu čita ljudska srca. Mnogi misle da samo sveti ljudi i ispopsnici mogu razgovarati sa Bogom. Međutim to je krivo razmišljanje. Svi mi možemo razgovarati sa Njim. Kroz molitvu. Zahvaliti mu i predati mu svoje brige. Bilo u zajedništvu sa braćom,bilo sam zaronjen u svoje misli i riječi. Razgovor čovjeka sa Bogom je jako važan. Nedavno mi reče jedan moj dobar poznanik da je ljut na Boga, da sa Njim ne želi imati nikakva posla jer mu je samo nevolje poslao u njegov život. I velike su to nevolje. I čovjek ostane nijem pred teškim činjenicama koje more toga čovjeka. Ma samo sam spomenuo jednu rečenicu rekavši da je Bog dobar i da od Njega potiče dobrota,a otac svih zala je Sotona,i on je taj koji čini zlo. Jer ne trpi da čovjek bude zadovoljan i živi u milosti Božjoj. U kraljevstvu Božjem ne postoji tuge,jada,bolesti i nevolje. Kako je onda Bog može dati čovjeku!? Sotona je taj koji ureduje da čovjeka snađe zlo. A mi često svojim postupcima to postičemo. Odričemo se svojim životom Boga,izbjegavamo sakramente,ne slušamo Riječ Božju! I nisam bio uvjerljiv sa ovim činjenicama iako se složio da odavno niti je bio na svetoj misi,a ispovjedio se prije dvadesetak godina! Koji korov je okupirao dušu tog dobrog čovjeka. Jer stvarno je dobar,ali Zlo mu ne da da njegova dobrota dođe do izražaja. Kroz Isusovo djelovanje vidjeli smo dokaze za ovu tvrdnju. Koliko li je Isus puta rješio pitanje bolesti goneći Sotonu iz čovjeka i ozdravljajući ga. Vidimo to i u današnjem Evanđelju. Zato je dragi prijatelji molitva važna. Važno je čitati i slušati Riječ Božju. Uživati u razgovoru sa Bogom. Mnogima je molitva dosadna. Misa im je preduga. Poneki duhovni pastiri padaju pod takve utjecaje pa gledaju učiniti obrede što kraćima. Da bi se možda svidjeli svijetu. Međutim,molitva je sveti čin čovjeka prema Bogu. Odatle i mnoge pučke pobožnosti kojima ljudi izražavaju svoju zahvalnost i vjernost Bogu. Nedjelja je Riječi Božje koju je ustanovio sveti otac papa Frane. Želi nas potaknuti da u svojem rasporedu nađemo vremena za čitanje Božje riječi. I tu nećemo naći zlih riječi i namisli. Naći ćemo mir. Povezati ćemo sa sa Bogom. Zato dragi prijatelji nemojte da vam Biblija buda samo ukras,već neka vam bude knjiga po kojoj ćete ravnati svoj život. Neka Riječ u vaš život unese svjetlo i rastjera tamu zla i grijeha. Mir vam i dobro!