Crkva danas slavi svetkovinu Duhova. Završava Uskrsno vrijeme. Rođendan je to Crkve dragi prijatelji. A Crkva smo svi mi. Dakle,slavimo danas otprilike 1987 godina postojanja zajednice koju je osnovao sam Isus Krist. Jučer smo proslavili i Dan državnosti. Na neki način taj bismo dan mogli isto opisati kao rođendan naše Domovine. Iako smo vidjeli i doživjeli sramotne izjave i ponašanje od strane čovjeka koji našu Domovinu treba predstavljati u svijetu. Predsjednika Republike. Jučer sigurno nije bilo ni mjesto ni vrijeme takvom ponašanju. Ali nećemo više o tome jer o svakome čovjeku najbolje govore njegova djela.

Fotografija Župa sv. Ante, Komin.

Crkva se danas spominje događaja kada se Duh Sveti u obliku ognja spustio nad apostole i oni progovore raznim jezicima tako da ih svi razumješe koji su te dane bili u Jeruzalemu. I mnogi se pokrstiše tih dana. I rasla je Crkva unatoč svim nevoljama i progonima. I kada su mnogi mislili da će je uništiti,ona je ustajala još jača u navještanju Božje riječi na krugu zemaljskom. Bilo bi licemjerno govoriti da je naša Crkva savršena. I sama izjave naših papa nas upozoravaju na to. Kristova je to lađa koja zna propuštati vodu,reče jedan od njih. Ali kako Krist kormilari sa tom lađom nema straha da će se potopiti. I nije odgovornost samo na našim duhovnim pastirima za dobro Crkve. Odgovornost je na svima nama. Svi se mi znamo kititi i ponosito govoriti da smo vjernici i katolici. I to smo postali krštenjem kada su naši roditelji i kumovi umjesto nas obećali život u vjeri. Sakramentom krizme sami obećavamo da ćemo živjeti kao katolici i vjernici. Ali koliko se tih obećanja držimo? Uzmimo samo par primjera: rad nedjeljom, psovka, nepoštivanje nedjelje kao dana susreta sa Gospodinom na svetoj misi,biranje političara koji se zalažu i donose zakone protivne kršćanskom nauku i moralu. Reče jedan poznati čovjek da bi odmah promijenio vjeru i postao kršćanin da nije samih kršćana. Jer je vidio kako žive. Gandi se zvao taj čovjek. I na žalost je rekao strašnu istinu. I mi sami kada zastanemo i osvrnemo se oko sebe vidimo da je to tako. Pogled nedjeljom na polja kojima bruje traktori, pune trgovačke centre, rastave brakova, pobačaje…..Kao da živimo u nekom drugom društvu,a ne društvu koje baštini kršćanske vrijednosti. I onda se nađemo prigovarati svećenicima,biskupima,pa i samom papi. I u pravu smo u ponekim stvarima kada vidimo da pojedini pastiri svojim ponašanjem sablažnjuju društvo. Ali trebamo nastojati i sami sebe popraviti. Slijediti nauk Isusa Krista, živjeti životom kršćanina i poštivati obećanja koja smo dali primajući pečat dara Duha Svetoga. Sveti Luka prenosi Isusove riječi: »I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali, tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti« Prestrašno je to Isusovo upozorenje nama vjernicima. Ustrajati u grijehu i ne vratiti se na pravi put znači odbaciti dar Duha Svetoga. Mnoga tako Isusa smatraju kao čovjeka koji je činio velika djela, sumnjaju u njegovu božansku osobu,sumnjaju u njegovu nazočnost na svakoj svetoj misi u posvećenim hostijama. Olako se igraju sa pričešću. Smatraju da je Crkva samo jedna institucija koja silom nameće duhovnu vlast stvarajući od vjernika sluge koji ne razmišljaju svojom glavom. Teške su to stvari. Sa vjerom se ne igra dragi prijatelji. Vjernik ili jesi ili nisi. Isusove su to riječi. Poruka na kraju svima nama. Budimo istinski vjernici. Ne prestajmo se truditi slijediti Isusa. Zamolimo dragoga Boga da nas nadahne Duhom Svetim i otvori nam oči da bismo kročili kroz ovaj život pravim putem na kraju kojega ćemo zadobiti život vječni. A Crkva? Lađa je to nepotopiva. Mornari mogu malo zaspati,ali lađa nastavlja broditi sa sigurnim kormilarom,Isusom Kristom. Ni vrata paklena je neće nadvladati. Obećao je. A On svoje obećanje ispunjava. Svima vama želimo sretnu i blagoslovljenu današnju svetkovinu Duhova. I sretan vam rođendan. Jer Crkva,to smo mi! Mir vam i dobro!