Crkva danas slavi apostolske prvake. Svetog Petra i Pavla. Sveci su to čiji životi mogu primjer svima nama kako Bog djeluje. Sveti Petar koji je bio običan čovjek,ribar,postaje vođa apostola,prvi među jednakima. Isus uspostavlja Crkvu i sveti Petar postaje prvi njen papa. Isus mu veli da je stijena na kojoj će ta sveta Crkva počivati i da je vrata paklena neće nadvladati. I vidimo da je to tako. Sveti Pavao je bio suprotnost svetog Petra. Bio je imućan. Rekli bi viša klasa tadašnjeg društva. Rimski državljanin. Proganjao je kršćane na svakom koraku. Bez milosti. Ali Bog i sa njim ima naum. I sveti Pavao se obraća. Postaje veliki misionar i širitelj kršćanstva. Kraj im je obojici bio isti. Smrt zbog vjere u Isusa Krista. Ova dva sveca su,kao što smo rekli dokaz da Bog sa svakim od nas ima naum. Naše je da prepustimo Bogu da uđe u naše živote. Da mu ne zatvaramo vrata naših srca. Svi smo mi griješnici. Ta i sveti Petar je zanijekao Isusa. Sveti Pavao je progonio kršćane. Ali su se prepustili Božjem naumu. Otvorili su svoja srca Onome koji je sve stvorio i sa svime vlada. Njihov primjer trebamo slijediti i mi. I sigurno će nam u životu biti lakše prevladati naše svakodnevne poteškoće.Na kraju vam svima želimo blagoslovljen današnji dan,a posebne čestitke onima koji nose ime današnjih svetaca. Mir vam i dobro!