Slavimo danas svetkovinu apostolskih prvaka, svetih Petra i Pavla. Donedavno zapovjedna svetkovina cijele Katoličke Crkve, sada na žalost pomalo zaboravljena. A trebala bi se slaviti veličanstveno kako i dolikuje apostolskim prvacima. Hodi sveti Petar i danas među nama, tu je u liku svetog oca Pape koji ravna sa svetom Katoličkom Crkvom. I unatoč toj svetosti, mnogo je grijeha počinjeno od strane Crkve. I ništa to nije čudno. Ta Sotoni je ona neprijatelj broj jedan na Zemlji. Zato se i uvukao i u redove same Crkve. Na svoju stranu privukao je pojedine duhovne pastire. Vidimo to po grijesima što su ih čini ili ih čine. Poljuljano je povjerenje mnogih zbog toga u Crkvu. Uništi Crkvu, zatvori crkve, ukini svete žrtve ili mise i dobio je rat na Zemlji. Plan je to Sotone. Ostvaren je na žalost skoro u vrijeme ove pandemije zbog manjka hrabrosti i možda vjere u vodstvu te Crkve; ukidanje svetih misa sa narodom, izbacivanje blagoslovljene vode, ograničavanje svete pričesti i sakramenata…..Koliko još istih, a možda i težih izazova čeka Katoličku Crkvu? Jesmo li mi kao vjernici spremni na te izazove ili ćemo se povući pred zlom koje nas čeka? Kristova lađa, to jest Crkva će opstati, jer joj je Isus obećao preko svetog Petra da je vrata paklena neće nadvladati. Ali koliko će mornara i posade biti u toj Kristivoj lađi? Koliko će nas na kraju svojeg ovozemaljskog puta moći reći onu svetoga Pavla:” Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedni sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.”

Ovo vrijeme pandemije i događaji u Crkvi nam govore, na žalost da će takvih biti jako malo. Jesam li ja među njima Gospodine? Zapitajmo se svatko za sebe. Jer poslovica veli; U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci! A sveti Petar i Pavao su posvjedočili svoju vjernost Bogu. Zamolimo njihov zagovor da učvrsti našu vjeru, i da čuva jedinu nam svetu Katoličku i Kristovu Crkvu.
Svima vama čestitamo današnju svetkovinu, posebno onima koji nose imena ovih velikana Crkve.
P.S. I ne budite Juda, budite Petar!!!