VATIKAN (IKA)

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata donijela je u srijedu 16. prosinca dekret da svećenici mogu slaviti četiri mise na svetkovinu Božića, svetkovinu Marije Bogorodice i svetkovinu Bogojavljenja.

S obzirom na situaciju koju je izazvalo širenje pandemije diljem svijeta, kaže se u dokumentu, a na temelju ovlasti koje je Kongregaciji dao papa Franjo, lokalnom ordinariju daje se dopuštenje da iz trajnih razloga koji se tiču opće zaraze takozvanim covid-19 omoguće svećenicima slaviti četiri mise na svetkovinu Božića (25. prosinca), na svetkovinu Marije Bogorodice (1. siječnja) i na svetkovinu Bogojavljenja (6. siječnja) kad god smatraju da je to u korist vjernika, uvijek poštujući propisane norme.

Dekret od 16. prosinca potpisali su prefekt Kongregacije kardinal Robert Sarah i tajnik nadbiskup Arthur Roche.