SPLIT (IKA)

Na poziv splitsko-makarskog nadbiskupa metropolite i Velikog kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu mons. Marina Barišića održan je 26. ožujka susret s profesorima KBF-a u Nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu.

Uz profesore koji s naslova Splitske metropolije predaju na Fakultetu, susretu su nazočili i biskupi Splitske metropolije:  dubrovački Mate Uzinić, šibenski Tomislav Rogić i hvarski Petar Palić. U otvorenom i bratskom razgovoru raspravljalo se o potrebama pojedinih katedri unutar KBF-a za popunjavanjem nastavnog kadra. Zatim je svatko pojedinačno iznio svoje viđenje o stanju na Fakultetu u perspektivi kako nadići poteškoće, susresti se s izazovima i iskoristiti mogućnosti koje stoje na raspolaganju kako bi Fakultet rastao i napredovao u kvaliteti, te bio na korist kako mjesnim Crkvama Splitske metropolije, tako i u službi poziva Svetog Oca na evangelizaciju.

Također, nadbiskup Barišić upoznao je sudionike sastanka s planiranim susretom svih Velikih kancelara, dekana i prodekana za znanost teoloških fakulteta u Hrvatskoj, koji će se održati u Splitu 1. travnja. U tom smislu pozvao je nazočne da sa svoje strane daju konstruktivne prijedloge koji bi mogli biti tema razgovora toga susreta, u nadi da će teološki fakulteti svojim radom i poslanjem opravdati uvaženo mjesto koje zauzimaju u crkvenom životu i u životu akademske zajednice u našem društvu.

Na kraju se pokazala potreba da takvi susreti biskupa i profesora trebaju postati uvriježena praksa jer su prigoda otvorenog razgovora, bilo o otvorenim pitanjima, bilo o boljem planiranju rada i djelovanja.