ZAGREB (IKA)

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju prenosimo u cijelosti.

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republìke Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik ad prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke l. ove odluke ne odnosi se na:

promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

dnevne migracije zaposlenìh u službama bitnim za: pružanje zdravstvene ì veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

izvješćivanje javnosti,

stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,

putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju šìrenja bolesti COVID- 19.

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

socijalnog distanciranja

ne zadržavanja na javnim prostorima

posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu l. ove Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi, za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i

za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnìm novinama“. KLASA: 810-06/20-01/7

URBROJ: 511-01-300-20-14

Zagreb, 23. ožujka 2020.

U potpisu načelnik Stožera civilne zaštite, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović.

Odluka je dostupna na poveznici.