Donosimo statistiku naše župe za prošlu godinu. Statistika veli da živimo dulje od prosjeka koji je izračunat na razini cijele Hrvatske. I to je lijepo. Međutim, statistika govori i da nas je svake godine sve manje i manje. Vi pogledajte i sami zaključite. Ukoliko smo nešto pogriješili ili nekoga izostavili molimo vas da nam javite.

KRŠTENI U NAŠOJ ŽUPI

1.Tena Krmić, Lukina

2.Dora Vlahović,Stankina

3.Elena Iva Visković,Vicina

4.Josipa Oršulić,Goranova

5.Duje Bantić,Antin

6.Gabrijel Medak Stipin

7.Rita Vujević,Ivanova

8.Ana Medak,Brunina

9.Bepo Medak,Zvonimirov

10.Anđela Leona Marević, Jurina

UKUPNO 10, od toga muških 3,ženskih 7

 

UMRLI i POKOPANI U NAŠOJ ŽUPI

1.Olga Vuković,1933

2.Kata Šuman-Kaja,1922

3.Danijel Medak,1929

4.Ante Medak,1941

5.Mate Čupić,1951

6.Stana Kurt,1930

7.Stanko Vlahović,1941

8.Vesna Versary,1949

9.Anka Medak,1929

10.Andrija Medak,1929

11.Ivan Vlatković,1947

12.Vanja Medak,1944

13.Miljenko Grgurinović-Brcki,1949

14.Andrijana-Drina Medak,1943

15.Mila Parmać,1932

16.Ana-Anka Oršulić,1931

17.Mila Medak,1927

18.Željko Dugandžić,1948

UKUPNO 18, od toga 8 muških i 10 ženskih. Prosjek godina za sve je 82. Za muškarce prosječna dob je 77.5 godina,a za žene 85.7 godina života.

 

VJENČANI:

Goran Zmijarević sin Srećka i Ivanke rođen 1986 godine u župi Plina-Stablina, i Matea Šuman kćer Velibora i Marijane, rođenom 1997.u župi Komin

Ivan Vujević, sin Ranke i Jelisave, rođen 1984 godine u župi Komin i Diana Bukovac,kćer Stanke i Spomenke rođene 1990 godine u župi Vid.