Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba pripremila je za roditelje dvije infografike s osnovnim smjernicama o tome kako djecu, s obzirom na njihovu dob, informirati o koronavirusu te kako najmanjima pomoći da shvate pravila. Njihove smjernice imaju za cilj pomoći roditeljima da se lakše snađu u novim životnim okolnostima s obzirom na suzbijanje koronavirusa.

 / hk