Jedan svestrani umjetnik,Ivan Kožarić  je izrekao ovu misao. U ove četiri riječi stala je sva istina današnjeg vremena. Cijeli dan danas slušate o novim mjerama. Veliki je broj zaraženih i donose se sa potpunim pravom. Ali samo što se tiče civilnog društva. Evo do proljeća ove godine nismo znali da su svjetovne vlasti nadležne za pitanja Crkve. Na žalost,generalni tajnik HBK vlč. Novak nam je danas priopćio da je to tako:”Hrvatska biskupska konferencija (HBK) odnosno hrvatski biskupi prihvaćaju odluku civilnih vlasti”. Što je slijedeće? Da Crkva pita vlasti kojeg će biskupa izabrati ili postaviti na čelo pojedine crkvene pokrajine!? Ukratko,na ovoj stranici sigurno nećete naći upute civilnih vlasti kako se ponašati u Crkvi. Jer vjernici su odgovorni! Crkva nije bila niti će biti izvor zaraze! Da jest izvor zaraze mislite da to novinari do sada ne bi napisali. Ma dajte! Pojedinci žele lokote na crkvenim vratima.

Došlo je vrijeme izbora kakvi ćete vjernici biti.

Isus kaže:

“Znam tvoja djela, da nijesi ni studen ni vruć, O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, i nijesi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih”.

On je rekao,i iza svojih riječi stoji. A nama ostaje zamoliti dragoga Boga da podigne jednog Stepinca u našem narodu. U našoj Crkvi. Vrijeme je Bože!

bl. Alojzije Stepinac // Imamo samo jednu dušu... - Book.hr