Draga braćo i sestre, cijenjeni Kominjani u župi i diljem svijeta.

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Župnog pastoralnog vijeća, jednoglasno je podržan prijedlog o otvorenju župne web stranice. Slijedeći poslanje Crkve, naša župa otvara i ovaj vid komunikacije da bi još više približili i upoznali vas  sa događanjima u našoj župnoj zajednici. Slijedeći riječi pokojnog blaženika pape Ivana Pavla II, i njegovih nasljednika, pape Benedikta i pape Frane, o ponovnoj potrebi evengelizacije, nadamo se da će i ova stranica bar malo doprinijeti tom cilju, i više povezati nas kao malu ali aktivnu župnu zajednicu. Zazivam Božiji blagoslov na sve vas u župi i svijetu, i na djelatnike ovog župnog servisa.

Bog Vas blagoslovio!

 

Vaš župnik

don Petar Perleta