Sva krštenja koja su podijeljena pod formulom „Mi te krstimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ nisu valjana te sve osobe koje su krštene pod tom formulom moraju ponovno biti krštene u apsolutnom obliku, stoji u novom dokumentu Kongregacije za nauk vjere, prenosi portal nedjelja.ba.

Nedavno se spomenuta vatikanska kongregacija bavila slučajevima podjele sakramenta krštenja u kojima je utvrđena sakramentalna formula proizvoljno izmijenjena. Odgovor (lat. Responsum) je objavljen danas na vatikanskim mrežnim stranicama uz doktrinalnu notu kojom se objašnjava sadržaj te podsjeća na nauk o valjanosti sakramenata u obliku koji je Crkva utvrdila pomoću odobrenih sakramentalnih formula, kako bi se riješila devijantna tumačenja i praksa te ponudila jasna orijentacija.

Kongregacija je odgovorila na dva pitanja. Prvo: “Jesu li krštenja podijeljena pod formulom ‘Mi te krstimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga’ valjana”, te drugo: “Moraju li one osobe kojima je krštenje slavljeno pod ovom formulom biti krštene u apsolutnoj formi?”

U dokumentu, koji je odobrio papa Franjo, na prvo je pitanje dan negativan, a na drugo potvrdan odgovor. Pritom nije objavljeno iz koje je zemlje, ili partikularne crkvene zajednice, pitanje upućeno.

Odbačena formula, koju su neki proizvoljno uveli i koja je navodno za cilj imala istaknuti vrijednost krštenja u zajednici, kako bi se izrazilo sudjelovanje obitelji i prisutnih, a izbjegla ideja koncentracije svete moći u svećeniku na štetu roditelja i zajednice, glasila je: “U ime oca i majke, kuma i kume, djedova i baka, članova obitelji, prijatelja, u ime zajednice mi te krstimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

U bilješci se podsjeća na saborsku konstituciju Sacrosanctum Concilium u kojoj se izričito u broju 7 kaže: „Kada netko krsti, sam Krist krsti“ te da je on protagonist događaja koji se slavi. No, Kongregacija za nauk vjere uvažavajući prisustvo zajednice na podjeli sakramenata, ponovno na tragu citiranog dokumenta, ističe kako u bogoslužnim slavljima svatko, bio to služitelj ili vjernik, obavlja svoju zadaću i čini samo ono što mu pripada prema naravi stvari i prema liturgijskim propisima (usp. SC 28). Zato je svaka izmjena formule, vođena upitnim pastoralnim razlozima, manipulativna volja.

Više o sakramentu krštenja možete pročitati OVDJE.