Foto: OŠ Ružičnjak i Lotršćak

Od 2015. godine kada je osnovana prva osnovna škola za djevojčice i 2016. kada je osnovana prva osnovna škola za dječake u Republici Hrvatskoj, zanimanje za diferenciranim obrazovanjem je u porastu – Osnovna škola Ružičnjak i Osnovna škola Lotrščak ove jeseni imat će sedam generacija djevojčica i sedam generacija dječaka, a u svojih nekoliko godina postojanja polučile su izniman uspjeh.

Uoči početka nove školske godine, okupili smo ravnatelje osnovnih škola Ružičnjak i Lotrščak, Anitu Vuković i Marina Divića, kao i predsjednicu Roditeljskog instituta za odgoj i obrazovanje (RINO) , Luciju Murgić koja je ujedno osnivač škola.

(FOTO) Diferencirano obrazovanje u osnovnim školama Ružičnjak i Lotrščak u nekoliko godina postojanja polučilo izniman uspjeh

Osnovna škola Ružičnjak je prva osnovna škola za djevojčice u Hrvatskoj, dok jeOsnovna škola Lotrščak prva škola za dječake u Hrvatskoj. Specifičnost škola je u tome što su osnivači roditelji organizirani u Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje (RINO).

Naime, smatrajući da su roditelji prvi i najvažniji odgojitelji svoje djece, osnovan je RINO Institut kao krovna udruga i pravni subjekt. Cijeli projekt vođen je idejom i posebnim trudom da se, uz akademske izvrsnost, radi na razvoju karaktera i osobnosti njezinih polaznica te njeguje rast u vrlinama. Posebnost škole je njezin pedagoški princip koji se temelj na mentorstvu i omogućuje personalizirani pristup svakoj učenici ili učeniku.

Narod.hr: Što školu Lotrščak/Ružičnjak čini drugačijom od uobičajenih državnih škola?

Marin Divić: Često naglašavamo tri glavna stupa naših škola: naše škole su katoličke škole, škole smo koje njeguju personalizirani pristup i naše škole su roditeljske škole. Naše škole su diferencirane što nam omogućuje konkretizaciju ciljeva odgoja i obrazovanja ovisno o spolu, suzbijanje društvenih stereotipa te uživanje onih prednosti koje diferencirano obrazovanje donosi, no zadržao bih se na prethodna tri aspekta.

Škole su katoličke i njeguju svoj katolički identitet. Tu su kapelani koji su na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima za duhovni razgovor, ispovijed. Uskoro se nadamo imati kapelu u školama pa će se redovito slaviti sveta misa te organizirati duhovne obnove za roditelje i djelatnike. Škole imaju svoj molitveni plan. Trudimo se i pazimo da obrazovni sadržaji u školama budu u skladu s katoličkim moralnim načelima.

Personalizirano obrazovanje stavlja svakog učenika u najprikladniju okolinu za razvoj vlastitih sposobnosti, navika, stavova, stvaranje kritičkog mišljenja i donošenje slobodnih i odgovornih odluka, te omogućuje njegov rast u svim vrlinama. Glavni alat koji tu imamo je mentorstvo. Svaki učenik u našim školama ima svoga mentora – s njim se nalazi dva puta mjesečno i u planu razgovara, koji u svom temelju ima plan rasta u vrlinama, mentor usmjerava učenika da cjelovito vidi svoje potrebe i da radi na sebi. Tako postižemo da učenik razvija svoje potencijale – intelektualne i ljudske. Roditelji se nalaze tri puta godišnje na mentorskom razgovoru gdje s mentorom razvijaju i usklađuju ciljeve i vrijednosti kako bi se postavili kvalitetni temelji odgoja i obrazovanja za njihovo dijete.

Škola postoji radi učenika, ali u akcijskom planu – kako doći do učenika, postoje dva koraka – obitelj i učitelji. Učenik najviše vremena provodi u dvije odgojno-obrazovne sredine – obitelji i školi. Stoga je jako važno da roditelji i učitelji budu skladni u izboru ciljeva i vrijednosti. Često kažemo da je škola produžena ruka obitelji u odgoju, a obitelj produžena ruka škole u obrazovanju. U svemu tome su najbitniji roditelji – njihovo neotuđivo pravo, ali i odgovornost, na odgoj i obrazovanje njihove djece.

Škola ne želi isključiti roditelje, već želi iskoristiti njihov sav potencijal, da surađuju s učiteljima i djelatnicima kako bi naše učenike mogli usmjeriti u život, iskoristiti njihov odgojni i obrazovni maksimum.

Anita Vuković: Naša škola je katolička i u svom radu prožeta je kršćanskim shvaćanjem čovjeka i života. Na prvo mjesto stavljena je partnerska suradnju škole i roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ta suradnja posebno se ostvaruje kroz mentorstvo i rad na vrlinama i zahtjeva poseban angažman roditelja i učitelja/ica. Radeći na međusobnom povjerenju i zajedništvu stvara se atmosfera podrške. Voditi se brigu o cjelokupnom i skladnom razvoju osobnosti učenica/ učenika pomaže da otkriju svoje sposobnosti i vještine dajući sve od sebe u postizanju dobrih akademskih rezultata.

U svakom slučaju škole kao što su Lotrščak i Ružičnjak nisu najbolje i savršene , ali daju mogućnost da školska sredina bude komplementarna obiteljskom odgoju te da zajedno budemo podrška djeci u njihovom sazrijevanju i odrastanju. Obrazovni model koji se provodi u našim školama je diferencirano obrazovanje a temelji se na jednakosti dječaka i djevojčica u smislu prava, obaveza i dostojanstva, te omogućuje obrazovanje koje je personalizirano prema različitom tempu razvoja i učenja. Takav pristup pruža učenicima jednake mogućnost.

Narod.hr: Na svojim stranicama navodite da škola stavlja snažan naglasak na doprinos roditelja, kako se to očituje u praksi?

Lucija Murgić: Istina je. Često spominjemo kako su u našim školama roditelji na prvom mjestu. Što to znači? Prvo se trebamo podsjetiti da su roditelji ti koji su dobili dijete, a s time i odgovornost podići ga, odgojiti. To je njihovo i pravo i dužnost. Taj zadatak nije lako obavljati sam, posebno u današnje vrijeme. Zato im škola koju njihovo dijete pohađa, odnosno njeni nastavnici mogu u tome puno pomoći.

Naime, roditelji se školuju i doškoluju za razne poslove i struke, ali ne i kako biti uspješan roditelj. Iz tog razloga, zbilja je potrebna suradnja škole i roditelja kako bi zajedno radili na dobrobiti djeteta. S druge strane, roditelji također doprinose radu škole na različite načine. To je posebno uočljivo sada u vrijeme radova oko preseljenja na novu lokaciju. Bez njihove konkretne i materijalne pomoći to ne bi bilo moguće.

Narod.hr: Je li Lotrščak/Ružičnjak katolička škola?

Lucija Murgić:  Ružičnjak i Lotrščak su katoličke škole. To znači da cjelokupni proces obrzovanja uzima u obzir transcendentnu dimenziju osobe. Svaka škola ima svog svećenika koji obnaša dužnost kapelana. Njegovo je poslanje briga o duhovnoj skrbi roditelja, učitelja, nenastavnog osoblja i učenika koji to svojevoljno žele. Osim duhovne skrbi o osobama, svećenici povremeno održavaju predavanja učenicima u kojima ih upoznaju s aspektima kršćanskog života na način prikladan njihovom uzrastu.

Narod.hr: Kojim kriterijima se vodite pri odabiru nastavnika?

Anita Vuković: Pred svakog učitelja ili učiteljicu stavlja se jedan novi izazov koji uz sami profesionalizam zahtjeva i rad na svojoj osobnosti i na svom duhovnom rastu. Dolazeći u našu školu treba biti upoznat s našim programom i našom posebnošću koju su voljni provoditi i stvarati dobro ozračje. Svakome od njih je prilika da budu dobri učitelji, dobri prijatelji, dobre kolege i dobri ljudi i kroza sve to da budu uzor učenicima koji najbolje uče primjerom. Sva ta zahtjevnost koja se pred njih stavlja je veliki izazov ali ujedno i kriterij.

Narod.hr: Koliko su učenici zadovoljni pristupom koji njeguje vaša škola?

Marin Divić: To je najbolje pitati učenike. Vidljivo je da su učenici sretni u našim školama. To će posvjedočiti ne samo učenici, već i roditelji. Često vidim kod učenika suze kad roditelji dođu ranije po njih jer vole biti u školi – na različitim aktivnostima, posebno sportu, vole biti s učiteljima, vole se družiti s prijateljima iz škole itd.

Anita Vuković: Mislim da to pitanje trebate postaviti sami učenicama i učenicama naših škola i čuti njihove odgovore. Ono što do sada možemo reći je da je interes za naše škole u velikom porastu. Što je ujedno rezultat promocije naših sadašnjih obitelji i učenica i iz toga možemo potvrditi da su naše učenice zadovoljne. Posebno pokazuju svoje zadovoljstvo što im se ponekad ne da ići doma i što iskazuju veliku radost i dobro raspoloženje tijekom dana boraveći u školi.

Narod.hr: Koriste li Lotrščak/Ružičnjak uniforme?

Lucija Murgić: Kad smo na početku govorili da će djeca u školama nositi uniforme neki su roditelji bili oduševljeni a neki su sumnjičavo prigovarali da će tako učenici izgubiti mogućnost izražavanja svoje individualnosti. Danas, mislim da većina roditelja razumije da djeca svoju posebnost mogu pokazati na mnogo drugačije i kreativnije načine. Uniforma ima mnoštvo prednosti jer je praktična, udobna, njome se njeguje osjećaj pripadnosti školi i statusno je neutralna, pa su učenici manje opterećeni izgledom. Na kraju se pokaže da je to i jeftinija opcija. Roditelji, posebice djevojčica su zahvalni jer ujutro nema onog poznatog pregovaranja što obući.

Narod.hr: Nude li se djeci kakve izvannastavne aktivnosti?

Anita Vuković: Naše učenice imaju razne aktivnosti koje se provode u školi. Uz izvannastavne aktivnosti koje vode učitelji razredne i predmetne nastave imaju mogućnost i birati i izvanškolske aktivnosti. Omogućujemo da učenice u prostorima škole imaju aktivnosti prema različitim afinitetima.

Prošle školske godine bilo je ponuđeno: blok flauta, flauta, likovna radionica, ritmika i ples ; španjolski jezik. Upis učenica u Osnovnu školu Ružičnjak stalno raste, a s tim će sigurno rasti i naša ponuda aktivnosti. Sigurno će biti povećana sa još nekim sportskim ili glazbenim ili informatičkim aktivnostima. U svakom slučaju nastojimo da zadovoljimo potrebe učenica i ponudimo im različite aktivnosti u kojima će pronalaziti i otkrivati svoje talente.

Narod.hr: Kako se rad škole financira?

Lucija Murgić: S obzirom da su škole katoličke, prema ugovoru sa Svetom Stolicom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokriva plaće nastavnika i nenastavnog osoblja. Ipak, ostaje veliki izdatak za pokrivanje ostalih troškova rada škole, među kojima je najveći za najam prostora i njegovo održavanje. To se pokriva ponajprije donacijama roditelja, firmi i drugih podržavatelja projekta iz Hrvatske i inozemstva.

Narod.hr: Jesu li potrebni posebni kriteriji za upis u školu?

Marin Divić: Provedbeni ugovor između Vlade RH i HBK, potpisan u svrhu provedbe Međunarodnog ugovora o suradnji na području odgoja i kulture, omogućuje katoličkim školama samostalno odlučivanje o upisu učenika u školu.

Stoga, svaka obitelj kod želi upisati dijete kod nas mora doći na razgovor s ravnateljem škole. Tada se roditelji upoznavanju s odgojno – obrazovnim programom naše škole. Obitelj mora prihvatiti odgojno – obrazovni program naših škola. Jako je bitno da roditelji žele biti dio naše škole, da žele suradnju sa školom te da žele da njihovo dijete pohađa ovakvu odgojno-obrazovnu sredinu. Škole vrše upise do 31. kolovoza. Stoga, svaka obitelj koja razmišlja o upisu djeteta kod nas, slobodno neka nas kontaktira.

Više o našem odgojno-obrazovnom programu i o upisima u našu školu možete pročitati na našim mrežnim stranicama škola.

Anita Vuković: Roditelji koji su zainteresirani za Školu dolaze na razgovor i jako je važno da budu oba roditelja u koliko je to moguće. U tom razgovoru se istakne naša program i naša zahtjevnost i roditelji imaju mogućnost pitati sve ono što ih interesira i pomogne im da odluče jeli škola za njihovo dijete. Nastojimo da učenica ima probni dan /dane da bi mogla osjetiti dio atmosfere škole i da sami učitelji mogu vidjeti kako se snalazi u razredu i kako se odnosi prema učenicama i učiteljima u školi. U koliko roditelj prihvate suradnju, a učenica se dobro osjeća u školi i pokazuje dobru suradnju s drugim učenicama i učiteljima. Dobiva mogućnost i priliku biti učenica Osnovne škole Ružičnjak.

Narod.hr: Je li moguće prebaciti dijete iz državne škole u Lotrščak?

Marin Divić: Sukladno Zakon o odgoju i obrazovanju to je moguće napraviti do početka drugog polugodišta. Svakako, ovisi ima li u razredu u koji se učenik želi prebaciti mjesta. Kod prebacivanja učenika važno je naglasiti da organiziramo i „probne dane“ za učenike – dane kad učenik može biti u školi nekoliko dana i vidjeti sviđa li mu se naša škola, drugi učenici, učitelji.

Narod.hr: Gdje se mogu zainteresirani roditelji javiti ako žele upisati svoje dijete u školu

Lucija Murgić: Puno se informacija nalazi na mrežnim stranicama OŠ Ružičnjak, OŠ Lotrščak i Roditeljskog instituta za odgoj i obrazovanje (RINO), ali svakako će biti najbolje da roditelji s djecom posjete navede škole te se dogovore s ravnateljima kako bi njihovo dijete moglo provesti probni dan u odgovarajućem razredu.

Izvor: narod.hr