Radovi teku po planu iako ima sitnih poteškoća oko kvarova na kamionima. Pohvala našim mještanima na iznimnoj suradnji sa izvođačima radova. Napominjemo da se radi  na uređenju obale u dužini od 500 metara. Nadležni voditelj radova izjavio je da će čišćenje postojeće obale trajati otprilike jedan mjesec dana. Nakon toga će se pristupiti dovođenju novog materija i izgradnju novog privemenog nasipa uz cestu i početak podvodnih radova. Komplet završetak radova predviđa se u roku od godine dana kada bi nova riva trebala zasjati u novom ruhu.