Kako su lijepa vtemena tako je i priroda krenula. Zato se pristupilo  uređenju okoliša našeg malog svetišta na Galičaku. U prilogu su slike prije i poslije uređenja.