Od 1. do 4 srpnja 2019. godine Kongregacija za katolički odgoj obavit će kanonsku vizitaciju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Imenovani vizitatori su: mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, nadbiskup Gorizie u Italiji te o. Dariusz Kowalczsyk (DI), profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Uz njih će biti i mons. Janusz Blachowiak, tajnik Nuncijature u Zagrebu.

Budući da duži niz godina postoje nesuglasice na Katoličkom bogoslovnom fakultetu oko tumačenja pravnih propisa i procedura, koje su narušile međuljudske odnose i rad Fakulteta, a koje se, uz više pokušaja Velikog kancelara, nije uspjelo riješiti, nadležna Kongregacija za katolički odgoj je odlučila obaviti apostolsku vizitaciju te se na taj način direktno uključiti u rješavanje ove situacije.

Nadamo se da će ovaj pohod donijeti novu svježinu i blagoslov studentima i nastavnicima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu kako bi ispunili svoje evangelizacijsko poslanje u našem društvu.