KRASNO (IKA)

Prenosimo priopćenje Gospićko-senjskog biskupa Zdenka Križića vjernicima. Priopćenjem se biskupija ograđuje od održavanja seminara „Knjiga Istine“ u nedjelju 14. srpnja s obzirom da sadrži brojne teške teološke pogreške koje se protive doktrinalnom nauku Crkve.

„Dragi vjernici Gospićko-senjske biskupije,
upozoreni smo kako je na web stranici Hrvatskog Krsnog Zavjeta objavljena obavijest o održavanju seminara ‘Knjiga Istine’ u Svetištu Gospe od Krasna u nedjelju 14. srpnja 2019. Ovime se ograđujemo od održavanja seminara koji će se održati u hotelu Degenija u blizini Svetišta, a ne u Svetištu Gospe od Krasna kako je navedeno.

Ne ulazimo u pitanje osobe voditelja seminara, već ističemo da se nije ni usmeno ni napismeno obratio ovom Ordinarijatu kao niti upravitelju Svetišta Gospe od Krasna da protumači o kakvom se ‘seminaru’ radi. Također od ovoga Ordinarijata nije zatražena potrebna suglasnost.

‘Knjiga Istine’, u kojoj se nalaze poruke Marije od Božanskog Milosrđa, sadrži brojne teške teološke pogreške koje se protive doktrinalnom nauku Katoličke crkve. Među porukama nalaze se i teške zablude u koje se uvodi vjernike među kojima je i nazivanje sadašnjeg pape ‘lažnim prorokom’. Svaki vjernik u skladu s naukom Katoličke crkve pozvan je na ‘religiozni posluh volje i razuma koji se treba na osobit način iskazivati autentičnom učiteljstvu rimskoga prvosvećenika i kad ne govori ex cathedra’ (Lumen gentium, 25). Svaki vjernik pristajući uz ovakav nauk upada u rizik odvajanja od Katoličke crkve tj. ekskomunikaciju.

Odgovoran za katolički nauk, ovaj Ordinarijat, poznavajući sadržaj seminara, ne može preporučiti vjernicima Gospićko-senjske biskupije da sudjeluju na seminaru ‘Knjiga Istine’.
Srdačno vas pozdravljam,

+ Zdenko Križić, biskup gospićko-senjski”