Donosimo vijesti sa FB stranice Kominske kronike

Danas su počeli radovi na uređenju obale u dužini od 500 metara. Nadležni voditelj radova izjavio je da će čišćenje postojeće obale trajati otprilike jedan mjesec dana. Nakon toga će se pristupiti dovođenju novog materija i izgradnju novog privemenog nasipa uz cestu i početak podvodnih radova. Komplet završetak radova predviđa se u roku od godine dana kada bi nova riva trebala zasjati u novom ruhu.