Danas sveta majka Crkva slavi svoj rođendan. I mi skupa svi sa njom. Dakle,s ponosom velimo: Sretan ti rođendan, Crkvo Kristova!
I nije ti bilo lako kroz povijest. Poušavali su te uništiti. Kao Kristova zaručnica i ostavština ljudima stalno si napadana. Ni danas to nije iznimka. Na žalost, kao da to zlo izvana nije dovoljno, i sami tvoji članovi kao da te žele oslabiti, promijeniti, prilagoditi sebi i svojim prohtjevima. Vjernici uzimaju od tvojeg nauka samo ono što im odgovara,do podne su često katolici,a popodne pogani. Ni jedan dio duhovnih pastira nije bolji,pravdaju grijeh i nastranosti pod krinkom brige za sve ljude. Krist je ljubio grešnike,kažu. I ljubio ih je govoreći:Idi i ne griješi više! Popuštaju svijetu nastojeći biti popularni. Zatvaraju tvoje hramove,brane vjernicima ulazak. I ima toga još…..Unatoč svemu draga Crkvo,mi znamo da si ti neuništiva. Jer ono što Isus Krist ustanovi,ne može propasti. Ni vrata paklena neće te nadvladati. Tako nam je poručio. Znamo da je ovo vrijeme kušnje. Da će mnogi otpasti. Da će tvoji hramovi biti pretvoreni u kina, skladišta, koncertne dvorane, muzeje i imati namjene koje od straha ovdje ne možemo izgovoriti. I srce nas boli zbog toga. Jer ti je sve manje vjernika odano. Crkve postaju prazne. Sablasna je tišina u njima nedjeljom. I dalje sa kališ u krvavoj kupelji. Širom svijeta ubijaju tvoje vjernike, ubijaju tvoje svećenike i biskupe. I teško je to gledati. Ali znademo da su to znakovi početka kraja. Da se bliži dan tvoje konačne slave i pobjede gdje ćeš slaviti pobjedu Dobra nad zlom. I zato se danas unatoč svemu osjećamo slavljenički,osjećamo se ponosno jer smo vjernici Katoličke Crkve. Jer je današnja svetkovina Duhova znak stalne Božje prisutnosti među nama. I zato bi te dobri Bože ovdje i sa ovoga mjesta zamolili. Izlij svoga svetoga Duha na nas,tvoje vjernike,na Crkvu i njene pastire: da od ustrašenih ljudi postanemo neustrašivi, da od mlakih vjernika postanemo vatreni i gorljivi, da od obeshrabrenih budemo jaki i snažni, da od običajnih kršćana postanemo kršćani iz uvjerenja. Da svi skupa svjedočimo da to kršćanstvo nije samo neka poruka,već da je to život. Da budemo radosni u našoj vjeri. I zato ti još jednom radosno kličemo: Sretan ti rođendan, Crkvo Kristova! Sretan ti rođendan pobjednice!
P.S. Ostali smo dužni prošle nedjelje mladim članovima katoličke udruge HKZ“MI“ čestitati na sakramentu svete potvrde. Budite ponosni dragi mladi što i kroz vjersku udrugu nastojite živjeti svoje kršćanstvo i svoju vjeru. Sretno vam.