VATIKAN (IKA)

Papa Franjo primio je 28. lipnja izaslanstvo Ekumenskoga carigradskoga patrijarhata koje tradicionalno boravi u Vatikanu u povodu svetkovine sv. Petra i Pavla, prenosi Vatican News.

Papa: Uklonimo stare predrasude i nadvladajmo štetno rivalstvo - Vatican  News

Draga braćo, nije li možda stigao čas kada bi trebalo, uz pomoć Duha, dati još jedan poticaj našem hodu kako bismo uklonili stare predrasude i konačno nadvladali štetno rivalstvo, upitao je papa Franjo u govoru pravoslavnome izaslanstvu kojemu je na čelu bio metropolit Emmanuel. Posjet je to u sklopu tradicionalne razmjene izaslanstava povodom proslave zaštitnika: 29. lipnja u Rimu za proslavu svetih Petra i Pavla, te 30. studenoga u Istanbulu za proslavu sv. Andrije.

Na poticaj dramatične krize prouzročene bolešću COVID-19, “koja je zlo, ali i kamen kušnje koji nameće izbor između stvari s kojima valja nastaviti i onih koje ne treba činiti u budućnosti”, Papa je, što se tiče pitanja punoga zajedništva, pred pravoslavnu braću stavio izbor. Dva su, naime, puta – put okretanja sebi, u traženju vlastitih sigurnosti i mogućnosti, ili put otvaranja drugima, uz opasnosti koje to nosi, ali ponajviše uz plodove milosti koje jamči Bog, rekao je Papa.

Gora od ove krize bila bi jedino mogućnost da ju ne iskoristimo, napomenuo je Papa te objasnio – ne naučivši od nje lekciju poniznosti koja nas uči da je nemoguće živjeti zdravi u bolesnom svijetu i nastaviti sa svime kao nekada, ne shvaćajući ono što prije nije bilo dobro.

I sada bi velika želja za povratkom u normalnost mogla prikriti besmislenu želju da se ponovno oslonimo na lažne sigurnosti, navike i projekte čija je svrha isključivo zarada i ostvarivanje vlastitih interesa, ne vodeći brigu o planetarnim nepravdama, vapaju siromašnih i lošem zdravlju našega planeta. Kriza nameće sud, razdvajanje onoga što čini dobro i onoga lošeg, poput zemljoradnika koji odvaja dobru pšenicu od pljeva koji se baca, istaknuo je papa Franjo.

Za kršćane na putu prema punom zajedništvu, riječ je o tomu da ponovno krenu od temelja i pitaju se kako žele nastaviti: sa starim predrasudama i štetnim rivalstvom ili rušeći zidove i otvarajući novu fazu u odnosima među našim Crkvama, obilježenu zajedničkim hodom, željom da se učine stvarni koraci naprijed i istinskim osjećajem odgovornosti jednih za druge, upitao je Papa te dodao da pritom valja uvijek voditi računa o razlikama koje treba nadvladati kroz dijalog, te u ljubavi i istini.

Na kraju audijencije Papa je uputio srdačne pozdrave patrijarhu Bartolomeju koji nije mogao doputovati u Rim. “Osjećam ga kao svojega pravog brata”, rekao je papa Franjo koji nije nikada zanijekao čvrstu povezanost s pravoslavnim patrijarhom.

Izaslanstvo iz Carigrada nakon susreta s Papom susrelo se s predstavnicima Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana kojemu je na čelu kardinal Kurt Koch.