“Komunikacija je stoga za Crkvu važno poslanje, a kršćanski komunikatori pozvani su na vrlo konkretan način ostvariti Gospodinov poziv da idu u svijet i naviještaju evanđelje, ali uz visoku profesionalnu svijest. Naime, dužnost je kršćanskoga novinara pružiti novo svjedočanstvo u svijetu komunikacije, ne skrivajući istinu, i ne manipulirajući informacijom. Naime, u zbrci glasovā i porukā koji nas okružuju, potrebna nam je ljudska priča koja govori o nama i onomu lijepomu što je u nama”, istaknuo je Papa.

Sveti otac Franjo primio je 18. rujna u audijenciju članove uredništva belgijskoga kršćanskog tjednika “Tertio” koji obilježava 20 godina djelovanja, objavio je Vatican News. 

“Kao sijači nade u bolju budućnost tijekom ove pandemije, kršćanski novinari i sva sredstva društvene komunikacije trebaju spriječiti da se ljudi razbole zbog samoće, i zauzeti se kako bi primili riječ utjehe” – tim se riječima papa Franjo obratio članovima uredništva i administracije tjednika “Tertio”.

Papa je, među ostalim, napomenuo da nam informacija, kada je kvalitetna, omogućuje bolje razumjeti probleme i izazove s kojima se svijet mora suočiti, a potiče i određena ponašanja. Osim toga, kršćanski mediji trebaju – prema Papinim riječima – dati kvalitetnu informaciju o životu Crkve u svijetu, sposobne pridonijeti oblikovanju savjesti.

Komunikacija je za Crkvu važno poslanje!

Istaknuvši da ime tjednika podsjeća na apostolsko pismo svetoga Ivana Pavla II., Tertio millenio adveniente, koje je napisao uoči velikoga Jubileja 2000. kako bi pripremio srca da prihvate Isusa i njegovu osloboditeljsku poruku, papa Franjo objasnio je da to nije samo poziv na nadu, nego želi također dati da se čuje glas Crkve i kršćanskih intelektualaca na medijskom, sve više sekulariziranom, području, kako bi ga obogatilo konstruktivnim razmišljanjem. Tražeći pozitivno viđenje ljudi i činjenica, te odbijajući predrasude, riječ je o podupiranju kulture susreta kroz koju je moguće stvarnost upoznati s pouzdanjem.

“Kršćanski mediji daju, i mogu sve više dati, značajan prinos kako bi se u kršćanskim zajednicama razvio novi stil života, oslobođen bilo kakvog oblika predrasude i isključivanja. Daleko od ogovaranja koje zatvara srce zajednici, zatvara jedinstvo Crkve, nadahnuto velikim brbljavcem, đavlom”, rekao je papa Franjo podsjećaju na svoje riječi iz podnevnoga nagovora održanoga 6. rujna ove godine.

“Komunikacija je stoga za Crkvu važno poslanje, a kršćanski komunikatori pozvani su na vrlo konkretan način ostvariti Gospodinov poziv da idu u svijet i naviještaju evanđelje, ali uz visoku profesionalnu svijest. Naime, dužnost je kršćanskoga novinara pružiti novo svjedočanstvo u svijetu komunikacije, ne skrivajući istinu, i ne manipulirajući informacijom. Naime, u zbrci glasovā i porukā koji nas okružuju, potrebna nam je ljudska priča koja govori o nama i onomu lijepomu što je u nama”, napomenuo je Papa.

Kršćanski stručnjak za informiranje treba biti glasnogovornik nade!

Prema Papinim riječima “kršćanski stručnjak za informiranje stoga treba biti glasnogovornik nade, nositelj pouzdanja u budućnost. Doista, samo kada je budućnost prihvaćena kao pozitivna i moguća stvarnost, tada je i u sadašnjosti moguće živjeti. Takvo nam razmišljanje može danas pomoći poticati nadu u pandemiji kroz koju svijet prolazi. Vi ste sijači nade u bolju budućnost. U kontekstu ove krize važno je da sredstva društvene komunikacije pridonesu da se ljudi ne razbole zbog samoće, te da mogu primiti riječ utjehe”, istaknuo je Papa.

Na kraju, navodeći riječi svetoga Ivana Pavla II., Sveti Otac istaknuo je da Crkva s pouzdanjem i očekivanjima gleda na njih, koji rade na području kulture i komunikacije, jer – kako je rekao – “pozvani ste čitati i tumačiti današnje vrijeme, te pronaći putove za komunikaciju evanđelja u skladu s izražavanjem i osjećajnošću suvremenoga čovjeka”. Riječ je o radu u službi susreta među ljudima i društvima, koji je papa Franjo povjerio zaštiti Presvete Djevice Marije.