ZAGREB (IKA)

Papa Franjo uputio je čestitku biskupu mostarsko-duvanjskom i apostolskom upravitelju trebinjsko-mrkanskom Ratku Periću povodom proslave pedesete obljetnice svećeničkog ređenja.

“Časnoga brata Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskoga i trajnoga upravitelja Trebinjsko-mrkanske biskupije, cijenjena proučavatelja Svetoga pisma i propovjednika, koji sretno obilježuje svećenički zlatni jubilej, Našim molitvama pratimo i, imajući u vidu istaknute mu sposobnosti u upravljanju, poučavanju i evangeliziranju, kojima je marljivo i vrlo brižljivo vršio apostolsku službu u biskupijama koje su mu povjerene, s ljubavlju mu podjeljujemo Apostolski blagoslov; kao zalog nebeskih darova i znak Naše bratske ljubavi, moleći za Nas molitve”, istaknuo je papa Franjo u čestitki biskupu Periću.

Venerabilem Fratrem Ratko Perić, Episcopum Mandetriensem-Dumnensem et Admi-nistratorem perpetuum dioecesis Tribuniensis-Mar- canensis, eximium Sacrae Scripturae cultorem ac Praedicatorem, qui aureum Presbyteratus iubilaeum feliciter recolit, precibus Nostris prosequimur at- que, memores eximiarum eius facultatum regendi, docendi ac evangelizandi, quibus munus apostoli- cum diligenter et magna cum sedulitate in dioecesi- bus concreditis exercuit, Apostolicam Benedictio- nem eidem peramanter largimur; caelestium dono- rum conciliatricem ac signum fraternae Nostrae caritatis, petentes pro Nobis preces.

Ex Aedibus Vaticanis, die XVII mensis Junii, anno MMXIX

Mons. dr. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup