"Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati."

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

Svetkovina je Krista Kralja. Ovom  svetkovinom završava i crkvena godina. -Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ -’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’  I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«   Ove godine svetkovinu Krista Kralja slavimo u pomalo čudnim okolnostima jer se…