"Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati."

DVADESET PETA NEDJELJA KROZ GODINU- MISA NA GALIČAKU

Ovu nedjelju smo drugu svetu misu imali na Galičaku kod crkve Uzvišenja Svetoga Križa. Slavili smo svetu misu gdje su naši počeci. Slavili smo je u crkvi koja je svjedok ispunjenja stoljetnog zavjeta naših predaka. Ispod križa koji je simbol vjere nas i naših predaka. Za taj križ su naši preci ginuli i patili ali ga se nisu odrekli. Današnji svijet izruguje one koji u križ gledaju spas. Koji poštuju Isusovu žrtvu za sve ljude. Koji se ne srame priznati da su kršteni i koji žive svoje kršćanstvo. Jučer smo svjedočili kako se pojedine skupine u našem društvu služe pritiscima i cirkuskim paradama pokušavaju promijeniti kršćansku dušu našeg naroda. Osobe su to koje ne poznaju što je to vjera. Jer da znaju shvatili bi da se vjera ne mijenja. Da nauk Božji nije promjenjiv. I da se na glavu nasade i da svaki dan imaju parade, taj nauk neće promijeniti….