"Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati."

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Često slušamo i gledamo na televiziji razgovore između građana i novinara.Među svakakvim pitanjima najčešće je ono o ljudskim potrebama i željama. I inajčešći odgovor ljudi je zdravlje,mir i sreća. Živimo u svijetu koji je ubrzan kao nikada do sada kroz svoju povijest. Često od te ubrzanosti čovjek i ne primjeti kako vrijeme prolazi. Pa zar je već Uskrs,šta ima da je bio Božić? Ajme koliko su djeca narasla,zar već idu školu? Poznato,zar ne. Turistički radnici vele da je u zadnje vrijeme potražnja za kućama koje su van mjesta koja vrve turistima. U razvijenom svijetu oni koji sebe to mogu priuštiti bježe iz gradskih središta tražeći mir u predgrađima ili selima blizu gradova. Traže sigurnost. Posebno smo to vidjeli nedavno i u Hrvatskoj kada je mnoštvo naših građana iz gradova krenulo u svoja sela koja su ostavili tražeći mir i sigurnost od epidemije. Čovjek često nažalost ne cijeni ono što ima…