"Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati."

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Umor je stanje ili osjećaj kada je čovjek iscrpljen psihički ili fizički. Poneki ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju životnu aktivnost.Ponekim se ljudima čini da rade kao Sizif,da njihov posao nema smisla. Odustajanje od svega im se čini najboljim rješenjem. Ali svaki čovjek u svojem postupanju mora biti mudar,jer propuštenu priliku isto kao i izgovorenu riječ teško ili nikako može vratiti. Živimo u društvu koje sve više i više Boga stavlja sa strane. Koje kršćanske vrednote i način života odbacuje kao nešto zastarjelo. Gdje odgoj i lijepo ponašanje postaju iznimka,a ne pravilo. Zar nije sramotan istup jednog poznatog novinara prema časnoj sestri? Kakav je odgoj dotične osobe? Još više žalosti odnos javnosti i ostalih novinara prema ovom slučaju. Blag i nikakav. A zamislite odnos te iste javnosti i novinara prema ljudima koji spomenu da…