"Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani nam sjati."

Trideset druga nedjelja kroz godinu

Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Središnja je ovo misao koju smo izvukli iz današnjeg Evanđelja. Upozorava nas ona na cilj kojem teže svi kršćani:biti u vječnosti sa živim Bogom,svojim Stvoriteljem. Međutim put do toga cilja nije lagan. Prvo čitanje nas uvodi u priču o Makabejcima. Hrabroj sedmorici braće koji su život dali,a da nisu pogazili vjeru svojih otaca. Znate,najteži put je mislim za svakoga čovjeka kada daje svoj život za vjeru,za Boga i time vjerujemo zasluži život vječni. Lakše je svakome živjeti i polagano poštujući i slušajući Božje zakone postići taj cilj. Manje je bolno,a bol i patnju nitko ne voli. Ali kršćani često padaju na malim stvarima. Koliko će danas onih koji se katolicima i vjernicima zovu izostati sa svete mise. Zbog kiše,recimo. Što je par kapi kiše prema patnjama naših predaka koji su životima plaćali svoju vjeru. Kada dođe zima,onda će razlog nedolasku na svetu misu biti…