ZAGREB (IKA)

Izazovi u radu s mladima u kontekstu apostolske pobudnice pape Franje „Christus vivit“ bila je središnja tema sastanka Odbora Hrvatske biskupske konferencije za mlade održanog u ponedjeljak 16. rujna u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika toga Odbora zagrebačkog pomoćnog biskupa Mije Gorskog.

Na sastanku se razgovaralo i o programu Mladi za mlade, pripremama za Susret hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu 2020. godine, završnici katoličkih malonogometnih liga u Varaždinskoj biskupiji, ljetnim kampovima za mlade te o Uskrs festu. Najavljen je i Taize ekumenski susret mladih u Wroclawu, izvijestio je Ured HBK za mlade.