VATIKAN (IKA)

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja objavio je 13. studenoga temu poruke pape Franje za Svjetski dan mira, 1. siječnja 2022. godine, koja glasi: „Obrazovanje, rad i dijalog među generacijama: alati za izgradnju trajnoga mira“, prenosi hrvatska redakcija Vatican Newsa.

Papa Franjo u poruci uočava tri aktualna konteksta o kojima treba promišljati i na temelju kojih djelovati kako bi se u današnjem svijetu izgradio trajan mir. Nakon što je u 2021. u središtu bilo promišljanje o „kulturi skrbi“, papa Franjo za nadolazeću godinu poziva, kako je rekao u obraćanju Rimskoj kuriji u prosincu 2019.,  na čitanje znakova vremena očima vjere, da smjer te promjene može probuditi nova i stara pitanja s kojima se valja i s kojima je potrebno suočiti se.

Polazeći od tri spomenuta konteksta, možemo promišljati kako obrazovanje i odgoj mogu izgraditi trajan mir, ističe se u priopćenju Dikasterija. Odgovara li rad više-manje vitalnim potrebama ljudskoga bića u pogledu pravde i slobode? Jesu li generacije uistinu međusobno solidarne, vjeruju li u budućnost? U tom kontekstu, u kojoj mjeri vladajući uspijevaju postaviti horizont primirja?

Svjetski dan mira ustanovio je papa Pavao VI. porukom u prosincu 1967., a prvi je put obilježen u siječnju 1968. Povod je bio Vijetnamski rat te nada u primirje.